ترانه های لاتین
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM

The times were hard and I was running

روزگار نامهربان بود و من نیز گریزان

I could feel my chance was coming

حس می­کردم که فرصتی داره پیش می­ یاد

Another time, another place

زمانی دیگه، مکانی دیگه

A pillow filled with frozen tears

یه بالش پر از اشک­های یخ­ زده

See the gates, a distant fire

دروازه­ ها رو ببین، یه آتش در دوردست­ ها

Shows the way, to my desire

نشان می­دهد راه رو به آرزوهای من

Laying down my heart for you

قلبم و احساساتم رو به خاطر تو زیر پا گذاشتم

Cause I’m lonely, feeling blue

چون من تنهام، با احساس افسردگی

I know that I’ll never die on love

می­دونم که من هرگز در راه عشق نخواهم مُرد

But I’ll never get enough

اما هرگز راضی نخواهم شد

Oh, I got no time to lose

آه، هیچ زمانی برای باختن نداشتم

***

(I)

On my avenue to a jet airliner

راهم به سمت یه جت مسافربری­ست

Avenue to my broken dreams

راهی به سوی آرزوهای برباد رفته­ ام

My avenue to a jet airliner

راهم به سمت یه جت مسافربری­ست

Like an old, old movie scene

همانند صحنه ­ای از یه نمایش قدیمی

***

(II)

My avenue to a jet airliner

راهم به سمت یه جت مسافربری­ست

Brings me back to the dreams I loved

که منو به سمت رویاهایی که دوست داشتم برمی­گردونه

Good guys only win in movies

آدم­های خوب فقط در فیلم­ها پیروز می­شوند

But this time babe I’ll get tough

اما در این زمان عزیزم، من خیلی سخت به این مسئله پی­ بردم

***

The avenue is closed, is closed forever

در راهی که بسته است و برای همیشه بسته خواهد بود

***

Love can breed misunderstanding

عشق می­تونه موجب سوء تفاهم بشه

But my heart will soon be landing

اما عشق من به زودی به زمین خواهد نشست

Another love on golden wings

عشق دیگری بر بال­های طلایی

Oh, I’ll buy you diamond rings

آه، من برای تو انگشترهای الماس خواهم خرید

Waiting for a lonely rainbow

در انتظار رنگین کمانی تنها

Magic wave where will I go?

موج جادویی، منو به کجا می­بری؟

Breaking down my heart to you

قلبم به خاطر تو شکست

Cause I’m lonely, feeling blue

چون من تنهام، با احساس افسردگی

I know that I’ll never die on love

می­دونم که هرگز در راه عشق نخواهم مُرد

But I’ll never get enough

اما هرگز راضی نخواهم شد

Oh, I got no time to lose

آه، هیچ زمانی برای باختن نداشتم

***

(I)

***

(II)

***

But you know, yes you know you can change it

اما تو می­دونی، بله تو می­دونی که می­تونی این وضع رو تغییر بدی

***

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 30 خرداد 1394

Woman is a man’s best friend

زن، بهترین دوست مرد است

And I was crying in the night for love

و من شب هنگام برای عشق می­گریستم

Baby, to the rainbows end

عزیزم، تا انتهای رنگین کمان

I’ll run for that sweet sweet stuff

خواهم دوید برای یک ماده­ ی خیلی شیرین

Oh, side by side

آه، پهلو به پهلو

I’ll give all my love and emotions

من همه­ ی عشق و محبتم را به تو خواهم داد

***

Don’t lose my number, girl

عزیزم، شماره­ ام رو گم نکن

I’m qualified for

من شایسته­ ی توام

Don’t lose my number, girl

عزیزم، شماره­ ام رو گم نکن

I’m qualified for

من شایسته­ ی توام

***

Don’t don’t lose my number

به هیچ وجه شماره­ ام رو گم نکن

I’m waiting for you

در انتظار تو هستم

Don’t don’t lose my number

به هیچ وجه شماره­ ام رو گم نکن

I’m qualified for love

من شایسته­ ی عشقم

***

Diamonds are forever girl

عزیزم، الماس­ها برای همیشه می­مانند

Save them for a rainy day

آن­ها را برای روز مبادا نگه­دار

I just wanna be your world

من فقط می­خوام دنیای تو باشم

There’s nothing left for me to say

چیزی برام نمونده تا بگویم

Oh, eye to eye

آه، چشم در چشم

I’ll give all my love and devotion

تمام عشق و صمیمیتم را به تو خواهم داد

***

Don’t lose my number, girl

عزیزم، شماره­ ام رو گم نکن

I’m qualified for

من شایسته­ ی توام

Don’t lose my number, girl

عزیزم، شماره­ ام رو گم نکن

I’m qualified for

من شایسته­ ی توام

***

Don’t don’t lose my number

به هیچ وجه شماره­ ام رو گم نکن

I’m waiting for you

در انتظار تو هستم

Don’t don’t lose my number

به هیچ وجه شماره­ ام رو گم نکن

I’m qualified for love

من شایسته­ ی عشقم

***

Don’t lose my number, girl

عزیزم، شماره­ ام رو گم نکن

I’m qualified for

من شایسته­ ی توام

Don’t lose my number, girl

عزیزم، شماره­ ام رو گم نکن

I’m qualified for

من شایسته­ ی توام

***

Don’t don’t lose my number

به هیچ وجه شماره­ ام رو گم نکن

I’m waiting for you

در انتظار تو هستم

Don’t don’t lose my number

به هیچ وجه شماره­ ام رو گم نکن

I’m qualified for love

من شایسته­ ی عشقم

***

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 4 بهمن 1393

Love makes you blind, my baby too blind to see

عشق تو رو کور می­کنه، عزیزم اونقدر که نتونی ببینی

He’s playing tricks, with you and me

اون، به تو و من نیرنگ می­زنه

He’s telling lies, oh, don’t believe this guy, oh no

اون دروغ می­گه، آه، به این یارو اعتماد نکن، آه نه

Your heart is broken, he says goodbye

قلبت رو شکسته، اون خداحافظی می­کنه

I swear you, I love you, it’s hard to ignore

من قَسَم می­خورم، که تو رو دوست دارم، چشم­ پوشی از تو برام خیلی سخته

This guy playing tricks with you, baby

عزیزم، این یارو تو رو فریب می­ده

Oh, I will love you more and more

آه، من تو رو بیشتر و بیشتر دوست خواهم داشت

Baby, come in my arms

عزیزم، بیا در آغوشم

***

(I)

Oh baby, fight for the right love

آه عزیزم، برای عشق پاک بجنگ

Baby, fight for your heart

عزیزم، برای عشقت بجنگ

Nothing in the world oh, will break us apart

آه، هیچ چیزی تو دنیا ما رو از هم جدا نخواهد کرد

Baby, fight for the right love

عزیزم، برای عشق پاک بجنگ

Baby, fight for your life

عزیزم، برای زندگی­ ات بجنگ

Nothing changes only the strong survive

هیچ چیزی تغییر نمی­کنه مگر اینکه قوی باشی

Baby, fight for your love

عزیزم، برای عشقت بجنگ

Fight for your love

برای عشقت بجنگ

***

If walls could speak, they will telling you

اگر دیوارها می­تونستند حرف بزنند، به تو می­گفتند که

He will forget you, he’ll makes you blue

اون تو رو فراموش خواهد کرد، اون تو رو افسرده خواهد کرد

My tears don’t lie, baby if you’re mine, oh no

اشک­های من دروغ نمی­گن، عزیزم اگر تو مال من باشی، آه نه

I’m painting all your clouds, with sunshine

من با نور آفتاب، تمام ابرهای تو رو رنگ خواهم کرد

I swear you, I love you, I never let you go

من قَسَم می­خورم، که تو رو دوست دارم، هرگز به تو اجازه نمی­دم که بری

I’ll never playing tricks with you, baby

عزیزم، من هرگز تو رو گول نخواهم زد

And every day it’s more than you know

و هر روز این رو بیشتر می­فهمی

Baby, come in my arms

عزیزم، بیا در آغوشم

***

(I)

***

Fight for your right love

عزیزم، برای عشق پاکِت بجنگ

Fight for the right heart

برای عشق پاک بجنگ

I know it baby, what you’re dreaming of

می­دونم عزیزم که در چه رویایی هستی

Oh, fight for your love, fight for your heart

آه، برای عشقت بجنگ، برای عشقت بجنگ

Baby, don’t break apart

عزیزم، از من جدا نشو

***

(I)

***

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 23 مهر 1393

Time is on my side

زمان با من است

***

Time is on my side

زمان با من است

Love we cannot hide

عشقی که ما نمی­تونیم پنهان کنیم

***

You are the sunshine baby of my life

عزیزم، تو آفتاب زندگی من هستی

Oh baby, you are just the one

آه عزیزم، تو فقط یگانه­ ای

Without you oh, I can’t go on

بدون تو، آه، من نمی­تونم ادامه بدم

You are the one, only the strong survive

تو یکتا هستی و تنها قدرت ماندگار

Oh baby, I can’t let you go

آه عزیزم، من نمی­تونم بزارم بری

I promised you, my love will show

به تو قول می­دم، عشقم این رو نشون خواهد داد

***

Time is on my side

زمان با من است

Tonight it’s our night

امشب، شب ماست

Time is on my side

زمان با من است

Love we cannot hide

عشقی که ما نمی­تونیم پنهان کنیم

***

You are the nearest thing to heaven girl

تو نزدیکترین چیز هستی به بهشت، دختر

Oh baby, you are just the one

آه عزیزم، تو فقط یگانه­ ای

Without you oh, I can’t be strong

بدون تو، آه، نمی­تونم قوی بمونم

You are the only star in my new world

تو تنها ستاره در دنیای جدید منی

Oh baby, I can’t let you go

آه عزیزم، من نمی­تونم بزارم بری

I promised you, my love will grow

به تو قول می­دم، عشق من بیشتر خواهد شد

***

Time is on my side

زمان با من است

Tonight it’s our night

امشب، شب ماست

Time is on my side

زمان با من است

Love we cannot hide

عشقی که ما نمی­تونیم پنهان کنیم

***

Time is on my side

زمان با من است

***

Time is on my side

زمان با من است

***

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 21 مهر 1393

Stay, please stay with me tonight

بمون، خواهش می­کنم امشب با من بمون

And all the starts up in my heaven

و همه­ ی ستارگان در بالای بهشت من

They’re shining bright

به روشنایی می­درخشند

***

Oh, anything is possible

آه، هرچیزی امکان­پذیر است

I know, if you stay

می­دونم، اگر تو بمونی

Oh, I will catch you, if you fall, oh baby baby

آه، اگر تو بیافتی، تو رو خواهم گرفت، آه عزیزم عزیزم

***

I know it hurts, but it hurts me more and more

می­دونم که اون آزاردهندس، اما اون منو خیلی خیلی بیشتر از تو آزار می­ده

I hear your heartbeat baby, louder than before

عزیزم صدای تپش قلبت رو می­شنوم، خیلی بلندتر از قبل

And when I cry, I cry for you

و زمانی که من می­گریم، برای تو می­گریم

Cause I know you are the only

چون می­دونم که تو یگانه­ ای

And when I die, I die for you

و زمانی که من بمیرم، برای تو می­میرم

Cause I know your heart is lonely

چون می­دونم که قلب تو تنهاست

***

Oh, anything is possible

آه، هرچیزی امکان­پذیر است

I know, if you stay

می­دونم، اگر تو بمونی

Oh, I will catch you, if you fall, oh baby baby

آه، اگر تو بیافتی، تو رو خواهم گرفت، آه عزیزم عزیزم

Oh, anything is possible

آه، هرچیزی امکان­پذیر است

Oh, I know it from my heart

آه، می­دونم که قلبم چنین می­گوید

I will try, oh, if you call

تلاش خواهم کرد، آه، اگر صدایم کنی

Don’t leave me girl, don’t leave me here tonight

منو ترک نکن دختر، امشب اینجا رو ترک نکن

Oh, I’m so lonely

آه، من خیلی تنهام

Don’t leave me girl, and all the feeling’s right

منو با تمام احساسات راستینم ترک نکن

Oh, you’re the only

آه، تو یگانه ­ای

***

I know it hurts you, you are walking out my dreams

می­دونم که اون آزاردهندس برای تو، تو داری قدم­ زنان از رویاهای من خارج می­شی و فاصله می­گیری

You set my heart on fire and now you’re gone it seems

تو قلب منو به آتش کشیدی و به نظر می­رسه که رفتی

My dying heart, it cries for you

قلب در حال احتضارم برای تو می­گرید

Cause I know you are my only

چون می­دونم که تو یگانه ­ای

Don’t break apart, can’t let you go

از من جدا نشو، نمی­تونم اجازه بدم تو بری

Cause I know my heart’s lonely

چون می­دونم که قلب من تنهاست

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 15 مهر 1393

When I was young

وقتی جوون بودم

I took my feeling just for fun

احساساتم رو به شوخی می­گرفتم

I never knew how long I stay with someone

هرگز نمی­دونستم که چه مدت با کسی می­مونم

Never really care to know

واقعاً هرگز نخواستم بدونم

Now times are changing

حالا زمونه تغییر کرده

Been through every high and low

از میان هر فراز و نشیبی

And falling into all affections

و با وجود همه ­ی وابستگی­ها

But thing that is true

اما چیزی که حقیقت داره

It’s the best thing I share with you

بهترین چیزی هست که من با تو تقسیم کردم

***

Love is forever

عشق جاودانه است

Forever in your arms

همیشه در آغوش تو

And all I need is to hold you

و تمام چیزی که من نیاز دارم از تو بدست آوردم

Hold you like no one before

چیزی که از تو گرفتم، قبلاً از هیچ کس دیگه­ ای بدست نیاورده بودم

And never let you go

و هرگز نمی­زارم بری

Love is forever

عشق جاودانه است

***

Then I met you

وقتی تو رو دیدم

And I was feeling so alive, baby

و احساس زنده بودن به من دست داد، عزیزم

A joy like this I’ve never seen before

یه شادی و نشاطی که قبلا اصلاً ندیده بودم

In the best years of my life

در بهترین سال­های زندگیم

Gone all the bad time

زمان به بدترین شکل ممکن گذشت

Never knowing where to go

هرگز نمی­دونستم که به کجا برم

Wandering around in darkness

در تاریکی اطرافم سرگردان بودم

Now my days are bright

حالا روزهای من روشنند

Cause you’re the sunlight in my life

چون تو، تابش خورشید زندگی من هستی

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 13 مرداد 1393

A broken heart, a pillow filled with tears

یه قلب شکسته، یه بالشی پر از اشک

It was hot, babe, hot thru all the years

بسیار پرشور بود، عزیزم، پرشور در تمامی سال­ها

Everybody needs someone to hold

هر آدمی به کسی احتیاج داره، تا حمایتش کنه

Never thought that heaven can be cold

هرگز فکر نکردی که بهشت می­تونه سرد و بی­روح باشه

When you call me baby, I’ll be there

عزیزم، وقتی منو صدا کنی، من آنجا خواهم بود

A penny for your thoughts, oh to care

آه، مراقب باش، یه پشیزی برای اعتقاداتت قائل شو

***

(I)

Lonely tears in Chinatown

اشک­های تنهایی در محله­ ی چینی­ها

Are too danger, dangerous

خیلی خطرناکند، خطرناک

You can have his love for free

تو می­تونی عشق اون رو به آسونی بدست بیاری

Lonely tears in Chinatown

اشک­های تنهایی در محله­ ی چینی­ها

Are too danger, dangerous

خیلی خطرناکند، خطرناک

If you’re ready, go with me

اگر آماده ­ای، با من بیا

***

His love is …

عشق او هست ...

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

You can have the best for me

تو می­تونی بهترین­ها رو برای من داشته باشی

His love is …

عشق او هست ...

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

Come on, take the rest of me

بیا، آرامش رو از من بگیر

***

Tonight did what

امشب اتفاقی افتاد که

It means to be so young

به مفهوم شور و حال جوانی­ست

When two hearts are beating just as one

وقتی که دو قلب مانند یه قلب می­تپند

Our love can’t go along, long way

عشق ما نمیتونه بره به دور دست­ها، راهی طولانی

There’s nothing left for me to say

حرف دیگه­ ای برای گفتن ندارم

Nobody makes me crazy, like you do

هیچ­کس مثل تو منو دیوونه نمی­کنه

Take the starts out of the sky for you

برای تو ستاره­ ها رو از آسمون می­چینم

***

(I)

***

(II)

His love is …

عشق او هست ...

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

You can have the best for free

تو می­تونی بهترین­ها رو به آسونی داشته باشی

His love is …

عشق او هست ...

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

Come on, take the rest of me

بیا، آرامش رو از من بگیر

***

(II)

*** 

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 13 تیر 1393

When I was young

وقتی جوون بودم

I took my feeling just for fun

احساساتم رو به شوخی می­گرفتم

I never knew how long I stay with someone

هرگز نمی­دونستم که چه مدت با کسی می­مونم

Never really care to know

واقعاً هرگز نخواستم بدونم

Now times are changing

حالا زمونه تغییر کرده

Been through every high and low

از میان هر فراز و نشیبی

And falling into all affections

و با وجود همه­ ی وابستگی­ها

But thing that is true

اما چیزی که حقیقت داره

It’s the best thing I share with you

بهترین چیزی هست که من با تو تقسیم کردم

***

Love is forever

عشق جاودانه است

Forever in your arms

همیشه در آغوش تو

And all I need is to hold you

و تمام چیزی که من نیاز دارم از تو بدست آوردم

Hold you like no one before

چیزی که از تو گرفتم، قبلاً از هیچ کس دیگه­ ای بدست نیاورده بودم

And never let you go

و هرگز نمی­زارم بری

Love is forever

عشق جاودانه است

***

Then I met you

وقتی تو رو دیدم

And I was feeling so alive, baby

و احساس زنده بودن به من دست داد، عزیزم

A joy like this I’ve never seen before

یه شادی و نشاطی که قبلا اصلاً ندیده بودم

In the best years of my life

در بهترین سال­های زندگیم

Gone all the bad time

زمان به بدترین شکل ممکن گذشت

Never knowing where to go

هرگز نمی­دونستم که به کجا برم

Wandering around in darkness

در تاریکی اطرافم سرگردان بودم

Now my days are bright

حالا روزهای من روشنند

Cause you’re the sunlight in my life

چون تو، تابش خورشید زندگی من هستی

***

Love is forever

عشق جاودانه است

Forever in your arms

همیشه در آغوش تو

And all I need is to hold you

و تمام چیزی که من نیاز دارم از تو بدست آوردم

Hold you like no one before

چیزی که از تو گرفتم، قبلاً از هیچ کس دیگه­ ای بدست نیاورده بودم

And never let you go

و هرگز نمی­زارم بری

Love is forever

عشق جاودانه است

***

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 24 خرداد 1393

Love delight, deep inside

شور عشق، عمق درونم

I’m sharing all my love with you

من همه ­ی عشقم رو با تو قسمت می­کنم

Oh, I know I can’t live without you girl

آه، دختر، می­دونم که بدون تو نمی­تونم زندگی کنم

I can’t live without you

بدون تو نمی­تونم زندگی کنم

Take me away

مرا ببر

Make me day

روزم رو بساز

Every time I see your face

هر زمان که صورتِ تو رو می­بینم

Oh, I know I can’t live without your love

آه، می­دونم که بدون عشق تو نمی­تونم زندگی کنم

That I can’t live without you

که نمی­تونم بدون تو زندگی کنم

There’s one life to live

یه راه برای زیستن وجود داره

And one heart to give

و یه قلب برای بخشیدن

Tell me that you need, body heat

به من بگو که به گرمای وجودم نیازمندی

Just turn out the lights

فقط چراغ­ها رو خاموش کن

***

You and me

تو و من

Dreams are free

تصورش بی ضرره

Just a woman and a man, babe

فقط یه زن و یه مرد، عزیزم

You and me

تو و من

Can’t you see

نمی­تونی ببینی

That I’m doing what I can, babe

که من هرکاری که بتونم انجام می­دم، عزیزم

You and me

تو و من

Ecstasy

خلسه

And I never want to lose you

و من هرگز نمی­خوام که تو رو از دست بدم

To the end of world

تا آخر دنیا

Oh, I’ll stay by your side

آه، من کنار تو خواهم ماند

You and me

تو و من

Oh, I feel

آه، حس می­کنم

Like the moon was made for lonely

همچون ماه که آفریده شده تا تنها باشه

You and me

تو و من

Oh, it’s real

آه، این حقیقت داره

You are the one and you’re the only

تو یگانه­ ای و تو یکتایی

You and me

تو و من

Memories

خاطرات

All the love that’s never ending

این عشق هیچگاه از بین نمی­ره

To the end of world

تا آخر دنیا

Oh, I’ll stay by your side

آه، من کنار تو خواهم ماند

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 27 اردیبهشت 1393

They said: oh yeah, it’s a tough world

آن­ها گفتند: آه، روزگار سختی­ست

You’re restless and you’re young

تو جوان و بی­قراری

I said: oh girl, it’s a good world

من گفتم: آه دختر، دنیای خوبی هست

And your time will come

و زمان شما هم خواهد رسید

Your time will come

زمان شما هم خواهد رسید

They said: you came from the wrong side

آن­ها گفتند: تو اشتباه کردی

He’s a page from the end of the book

او برگی از انتهای کتاب است

I said: you came from the right side

من گفتم: شما درست می­گید

Took me just one look

فقط به من یه نگاه انداختید

Then you understood

آنگاه شما فهمیدید

***

With a little love, you will survive

با یه عشق اندک، زنده خواهید ماند

With a little love, you will get by

با یه عشق اندک، خواهید رسید

Do what you want, go your own way

آنچه می­خواهید انجام بدید، اینه که به شیوه­ ی خودتون زندگی کنید

Cause it’s your life

چون این زندگی شماست

***

With a little love, you make the start

با یه عشق اندک، از ابتدا شروع خواهید کرد

Yeah, why lovers break each other’s heart?

آری، چرا عاشقان قلب همدیگه رو می­شکنند؟

Do what you want, go your own way

آنچه می­خواهید انجام بدید، اینه که به شیوه­ ی خودتون زندگی کنید

Cause it’s your life

چون این زندگی شماست

***

They said: no future forget it

آن­ها گفتند: آینده ­ای وجود نداره، فراموشش کن

You came from the wrong side of town

تو از راه اشتباهی وارد شهر شدی

I said: don’t listen, don’t let it

من گفتم: گوش نکنید، اجازه ندید به اون

Let it bring you down

که شما رو به زمین بزنه

Make you wear a frown

شما رو عبوس کنه

They said: oh let him down easy

آن­ها گفتند: آه، تحقیر کردن او آسان است

Left at the heart you have won

رها کن قلبی رو که فاتح آن شده ­ای

I said that love is for living

من گفتم: عشق برای زیستن است

Like the morning sun

مانند خورشید صبحگاهی

It had just began

که تازه برآمده است

***

With a little love, you will survive

با یه عشق اندک، زنده خواهید ماند

With a little love, you will get by

با یه عشق اندک، خواهید رسید

Do what you want, go your own way

آنچه می­خواهید انجام بدید، اینه که به شیوه­ ی خودتون زندگی کنید

Cause it’s your life

چون این زندگی شماست

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 16 فروردین 1393

I wanna share my dreams

می­خوام رویاهام رو تقسیم کنم

Wanna share with you

می­خوام با تو قسمت کنم

On the wings of love

بر روی بال­های عشق

Like dreamers do

شبیه کاری که آدم­های خیالباف انجام می­دهند

Touch your heart

قلبت رو لمس کن

You’re the queen of broken hearts

تو ملکه ­ی قلب­های شکسته­ ای

Oh we are daytime friends

آه، ما روز دوستیم

And night time fools

و شب ساده­ لوح

Wanna play this game

می­خوام این بازی رو انجام بدم

You break the rules

تو قوانین رو می­شکنی

Tears of love

اشک­های عشق

Are frozen tears

اشک­های یخ­زده­ اند

***

Geronimo’s Cadillac, is making all girls too mad

کادیلاک جرونیمو، همه­ ی دخترا رو به شدت دیوونه می­کنی

Geronimo has a heart, oh it’s a track

جرونیمو قلب و روح داره، آه، اینم جای یکی از چرخاشه

Geronimo’s Cadillac, oh making all girls too sad

کادیلاک جرونیمو، آه، همه ­ی دخترا رو به شدت غمگین می­کنی

Geronimo has a heart, oh it’s a track

جرونیمو قلب و روح داره، آه، اینم جای یکی از چرخاشه

***

Geronimo’s Cadillac, it’s tossing oh in your head

کادیلاک جرونیمو، اون ذهنتو به خودش مشغول می­کنه

It’s tossing and turning, it’s burning and makes you mad

می­رود و می­ آید، می­سوزه و دیوونت می­کنه

Geronimo’s Cadillac, oh baby, I’ll hold you back

کادیلاک جرونیمو، آه عزیزم، من می­خوام پابند تو باشم

You’re tossing and turning, it’s burning and makes you sad

تو ملتهب و سرگشته ­ای، می­سوزه و غمگینت می­کنه

***

I’m looking through the eyes

به چشمات نگاه می­کنم

The eyes of love

چشمان عاشق

Made a fool of me

فریبم دادی

Can’t get enough

نمی­تونه کافی باشه

Touch my heart

لمس کن قلبم رو

Boulevard

بلوارِ

Of broken dreams

رویاهای بر باد رفته

Another time for love

زمان دیگه­ ای برای عشق

Other place to be

مکان دیگه ­ای برای بودن

Don’t let him take your love

نزار اون عشقت رو بگیره

Your love from me

عشقت رو از من

Tears of love

اشک­های عشق

Are frozen tears

اشک­های یخ­زده­ اند

***

Geronimo’s Cadillac, is making all girls too mad

کادیلاک جرونیمو، همه­ ی دخترا رو به شدت دیوونه می­کنی

Geronimo has a heart, oh it’s a track

جرونیمو قلب و روح داره، آه، اینم جای یکی از چرخاشه

Geronimo’s Cadillac, oh making all girls too sad

کادیلاک جرونیمو، آه، همه ­ی دخترا رو به شدت غمگین می­کنی

Geronimo has a heart, oh it’s a track

جرونیمو قلب و روح داره، آه، اینم جای یکی از چرخاشه

***

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 8 اسفند 1392

Deep love is a burning fire, stay

عشقِ عمیق، آتش سوزان است، بمان

Cause then the flames grow higher, babe

تا زبانه ­های آتشِ آن بیشتر گردد، عزیزم

Don’t let him steal your heart

اجازه نده به اون که قلبت رو بدزده

It’s easy, easy

این آسان است، آسان

Girl, this game can’t last forever why

دختر، این بازی نمی­تونه تا ابد ادامه پیدا کنه، چرا

We can’t live together try

ما نمی­تونیم با هم زندگی کنیم، سعی کن

Don’t let him take your love from me

نزار اون عشق ­ِتو رو از من بگیره

***

You’re not good, can’t you see

تو پاک و منزه نیستی، نمی­تونی ببینی؟

Brother louie louie louie

برادر (روحانی) لویی لویی لویی

I’m in love set you free

من عاشقم تو رها باش

Oh, she’s only looking to me

آه، اون فقط به من می­نگرد

Only love breaks her heart

فقط عشق هست که می­تونه قلبِ اونو نرم کنه

Brother louie louie louie

برادر (روحانی) لویی لویی لویی

Only love’s paradise

فقط بهشتِ عشق

Oh, she’s only looking to me

آه، اون فقط به من می­نگرد

***

Brother louie, louie, louie

برادر (روحانی) لویی لویی لویی

Oh, she’s only looking to me

آه، اون فقط به من می­نگرد

Oh, let it louie

آه، بزار این گونه باشه لویی

She’s undercover

او آدم مرموزی هست

Brother louie, louie, louie

برادر (روحانی) لویی لویی لویی

Oh, doing what he’s doing

آه، چنان کن که او می­کنه

So, leave it louie

پس رهاش کن لویی

Cause I’m a lover

به این خاطر که من یه عاشقم

***

Stay, cause this boy wants to gamble, stay

بمون، چون این پسر می­خواد شرط­ بندی کنه، بمون

love is more than he can handle, girl

عشق فراتز از اونی هست که اون بتونه به کار ببردش، دختر

Oh, come on stay by me

آه، بیا بمون پیشِ من

 forever, ever

برای همیشه، همیشه

Why does he go on pretending that

چرا اون وانمود می­کنه که

 His love is never ending, babe

عشقش هرگز تموم نمی­شه، عزیزم؟

Don’t let him steal your love from me

نزار که اون عشق تو رو از من بدزده

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 28 بهمن 1392

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Maybe when the night will fall

شاید هنگامی که شب به پایان برسد

Baby, loneliness will call

عزیزم، تنهایی فریاد بزنه

Oh, call me, please call me

آه، صدایم کن، لطفاً صدایم کن

Oh, your dreams will never lie

آه، رویاهای تو هرگز دروغ نمی­گویند

Just behind a painted smile

پشت لبخندی دروغین

Just call me, please call me

فقط صدایم کن، لطفاً صدایم کن

I try

تلاش می­کنم

With you will the rainbow dry

با تو رنگین کمان اشک­هایم می­خشکد

My heart is still alive

دل من هنوز زنده است

I have a rainbow in my eyes

من رنگین کمانی در چشمانم دارم

***

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Bad girls go everywhere

دختران بد به هر جا می­روند

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Bad girls are here and there

دختران بد اینجا و آنجا هستند

***

Just come feel my love inside

فقط بیا و عشق درونم رو حس کن

Call me when you’re sad

وقتی غمگینی منو صدا کن

There’s no love to hide

عشقی نیست که پنهانش کنی

What you see is what you get

چرا که هر چه تصور کنی به دست می­ آوری

***

Tonight

امشب

***

Oh, I make your dreams come true

آه، من رویاهای تو رو به حقیقت پیوند می­زنم

For a tango it takes two

برای یه رقص تانگو دو نفر نیاز هست

Oh, call me, please call me

آه، صدایم کن، لطفاً صدایم کن

I’m a prisoner of your heart

من اسیر قلب توام

007 in the dark

چون قهرمانی در تاریکی

Just call me, please call me

فقط صدایم کن، لطفاً صدایم کن

A man, a child, oh in my eyes

یه مرد، یه بچه، در چشمانم

I’m hating all these lies

من از این همه دروغ متنفرم

A rainbow is still alive

یه رنگین کمان هنوز زنده است

***

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Bad girls go everywhere

دختران بد به هر جا می­روند

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Bad girls are here and there

دختران بد اینجا و آنجا هستند

***

Just come feel my love inside

فقط بیا و عشق درونم رو حس کن

Call me when you’re sad

وقتی غمگینی منو صدا کن

There’s no love to hide

عشقی نیست که پنهانش کنی

What you see is what you get

چرا که هر چه تصور کنی به دست می­ آوری

***

Tonight

امشب

***

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Bad girls go everywhere

دختران بد به هر جا می­روند

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Bad girls are here and there

دختران بد اینجا و آنجا هستند

***

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 24 بهمن 1392

She has a heart of gold

او یه قلبی از طلا داره

The way to paradise is cold

جاده­ ی بهشت، سرد و بی­روح است

I know, I know

می­دونم، می­دونم

That this world is show

که این دنیا صحنه ­ی نمایش است

Love you more than words can say

بیشتر از آنچه کلمات قادر به گفتن باشند، دوستت دارم

There’s a will, there’s a way

خواستن، توانستن است

I know, I know

می­دونم، می­دونم

That this world has a soul

که این دنیا یه شور و حال خاصی داره

***

I want you, hey you

من تو رو می­خوام، هِی تو رو

Feel brand new

احساسی تازه

Oh, I break the golden rules

آه، من قوانین طلایی را می­شکنم

Time is on my side

زمان با من است

I want you, hey you

من تو رو می­خوام، هِی تو رو

Take a chance on me

به من یه فرصت بده

Baby, put your love on me

عزیزم، به من عشق بورز

I want you tonight

من امشب تو رو می­خوام

***

I want you, hey you

من تو رو می­خوام، هِی تو رو

Little boo-ba-loo

عروسک کوچک

Shot a hole right in my soul

روزنه ­ای در جانم ایجاد کن

Hey girl, hey girl, take this chance for love

هِی دختر، هِی دختر، از این فرصت برای عشق استفاده کن

I want you, hey you

من تو رو می­خوام، هِی تو رو

Little boo-ba-loo

عروسک کوچک

You want me and I want you

تو منو می­خوای و من تو رو

Hey girl, hey girl

هِی دختر، هِی دختر

You are the one that I’m dreaming off

تو همان یگانه ­ای هستی که در رویاها می­بینم

***

I’m tired of being alone

از تنها بودن خسته ­ام

Oh girl, it’s easier said than done

آه دختر، گفتنش آسان­تر از انجام دادنش هست

I know, I know

می­دونم، می­دونم

That the world is a show

که این دنیا صحنه ­ی نمایش است

Oh, you wasted days and nights

آه، تو روزها و شب­ها رو هدر دادی

Give me the chance for paradise

برای بودن در بهشت فرصتی به من بده

I know, I know

می­دونم، می­دونم

That this world has a soul

که این دنیا یه شور و حال خاصی داره

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 18 بهمن 1392

Stay, I wanna be your man

بمان، من می­خوام مرد تو باشم

Please, stay

خواهش می­کنم، بمان

You need a helping hand

تو به یه حامی نیازمندی

Tonight, I’m falling in love, in love

امشب، عاشق می­شوم

Stay, I love your Chinese eyes

بمان، من عاشق چشمان بادومی تو هستم

Please, stay

خواهش می­کنم، بمان

Cause you’re a big surprise

چون تو بسیار جالب و شگفت­ انگیزی

Tonight, I’m falling in love, in love

امشب، عاشق می­شوم

***

Oh, lady lai

آه، بانو لِی

The time when you touch me

زمانی که منو نوازش می­کنی

I love you till eternity

تا بی­نهایت دوستت دارم

Oh ever I’ll be your loving guide

آه، برای همیشه راهنمای عاشق تو خواهم بود

Be here tonight

امشب اینجا باش

Oh, lady lai

آه، بانو لِی

Oh, please come stay with me

آه، خواهش می­کنم بیا و بمون با من

By the light of the magical moon

در زیر نور ماه جادویی

Later or soon, I’ll be your guide

دیر یا زود، راهنمای تو خواهم بود

Be here tonight

امشب اینجا باش

***

Hey, you’re like a butterfly

هِی، تو شبیه یه پروانه­ ای

Oh stay, oh give my love a try

آه بمان، آه به عشق من فرصتی بده

Tonight, I’m falling in love, in love

امشب، عاشق می­شوم

Stay, I wanna be your man

بمان، من می­خوام مرد تو باشم

I feel, I’ll never feel again

احساس می­کنم، که دیگر چنین احساسی رو تجربه نخواهم کرد

Tonight, I’m falling in love, in love

امشب، عاشق می­شوم

***

Oh, lady lai

آه، بانو لِی

The time when you touch me

زمانی که منو نوازش می­کنی

I love you till eternity

تا بی­نهایت دوستت دارم

Oh ever I’ll be your loving guide

آه، برای همیشه راهنمای عاشق تو خواهم بود

Be here tonight

امشب اینجا باش

Oh, lady lai

آه، بانو لِی

Oh, please come stay with me

آه، خواهش می­کنم بیا و بمون با من

By the light of the magical moon

در زیر نور ماه جادویی

Later or soon, I’ll be your guide

دیر یا زود، راهنمای تو خواهم بود

Be here tonight

امشب اینجا باش

***

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 14 بهمن 1392


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
 
   
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic