ترانه های لاتین
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM

Mother, I can give a try

مادر، می­تونم سعی کنم

Cause what I’m feeling

چون اون چیزی که احساس می­کنم

Conquers my mind

بر ذهنم غلبه می­کنه

Mother, wall is understand

مادر، دیوار هم می­فهمه

The time will be a healer

که گذر زمان شفادهنده هست

Adjust to lose a friend

می­شه با از دست دادن یه دوست کنار اومد

***

I see your face

به چهره­ ات می­نگرم

Those eyes so blue

این چشمان بسیار غمگینند

I’m still under your spell

من هنوز تحت تأثیر جذابیت و جادوی تو هستم

Leaving me you smile and wait

منو ترک می­کنی در حالی که لبخندی بر لب داری و منتظری

Goodbye

خداحافظ

***

When love turns to pain

وقتی که عشق به درد و اندوه تبدیل می­شه

Big boys never cry

پسرهای بزرگ هیچگاه گریه نمی­کنند

I can’t play the game

من نمی­تونم به این بازی ادامه بدم

Big boys never cry

پسرهای بزرگ هیچگاه گریه نمی­کنند

So look what you’re doing?

پس ببین که چه می­کنی؟

Can’t hold back that tears

توان متوقف نمودن اشک­هایم رو ندارم

I just go insane

فقط به سمت جنون پیش می­رم

When love turns to pain

وقتی که عشق به درد و اندوه تبدیل می­شه

***

Crying, I’m crying for you

می­گریم، می­گریم برای تو

You playing cool now

رفتار و حالت­ هات سرد و بی­روح است

So what can I do?

بنابراین من چی کار می­تونم بکنم؟

Hopeless, is driving me mad

نا امیدم، دارم دیوونه می­شم

I’m talking about the fever

درباره­ ی بیم و هراسی حرف می­زنم

That burns in my head

که وجودم رو داره می­سوزونه

***

I don’t know why you act so mean

نمی­دونم که این کارات چه معنی داره

I shiver deep inside

عمق وجودم می­لرزه

Leaving me you smile and wait

منو ترک می­کنی در حالی که لبخندی بر لب داری و منتظری

Goodbye

خداحافظ

***

When love turns to pain

وقتی که عشق به درد و اندوه تبدیل می­شه

Big boys never cry

پسرهای بزرگ هیچگاه گریه نمی­کنند

I can’t play the game

من نمی­تونم به این بازی ادامه بدم

Big boys never cry

پسرهای بزرگ هیچگاه گریه نمی­کنند

So look what you’re doing?

پس ببین که چه می­کنی؟

Can’t hold back that tears

توان متوقف نمودن اشک­هایم رو ندارم

I just go insane

فقط به سمت جنون پیش می­رم

When love turns to pain

وقتی که عشق به درد و اندوه تبدیل می­شه

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Sandra، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 17 خرداد 1393

People crowd together

آدم­ها دور هم جمع می­شن

Why don’t you take it?

چرا به آن­ها ملحق نمی­شی؟

Wait a little longer

یه کمی صبر کن

And see how they make it

و ببین که آن­ها چطور اون رو می­سازند

Twinning with time

توأم با زمان

Why can’t you see me?

چرا نمی­تونی منو ببینی؟

Risk of eclipse

خطر فروپاشی وجود داره

If you can’t forgive me

اگر منو نبخشی

***

Return to zero

بازگشت تا مبداء

Return to zero

بازگشت تا مبداء

***

The breakup of the world

تا فروپاشی دنیا

Don’t cry

گریه نکن

We’re gonna save our lifes

ما می­خواییم زندگیمون رو حفظ کنیم و نجات بدیم

And time is on my side

و زمان با من است

Don’t cry

گریه نکن

I’m gonna realize

من می­خوام بفهمم

The breakup of the world

علت فروپاشی دنیا رو

***

Baby please don’t cry

عزیزم، خواهش می­کنم گریه نکن

We can forgive

ما می­تونیم یکدیگر رو ببخشیم

We’re gonna try

ما تلاش خود را خواهیم کرد

Baby please don’t cry

عزیزم، خواهش می­کنم گریه نکن

I wanna live

من می­خوام زندگی کنم

I fear the breakup of the world

من از فروپاشی دنیا می­ترسم

***

World is torn and tattered

دنیا ویران شده و از هم گسیخته است

Why can’t you take it?

چرا به آن­ها ملحق نمی­شی؟

Hope a little longer

قدری امیدوار باش

And see how we’ll make it

و ببین که چطور ما آن را خواهیم ساخت

Swallow your pride

غرورت رو فراموش کن

Why can’t you see me?

چرا نمی­تونی منو ببینی؟

Risk of eclipse

خطر فروپاشی وجود داره

If you can’t forgive me

اگه منو نبخشی

***

Return to zero

بازگشت تا مبداء

Return to zero

بازگشت تا مبداء

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Sandra، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 10 خرداد 1393

Evening sun is going down

خورشید غروب می­کنه

Out on the ocean

در آن سوی اقیانوس

Wind is blowing round and round

باد از هر سو می­ وزه

And this is your home

و این خانه ­ی شماست

It’s your home now

حالا این خانه مال شماست

***

Here’s the place we go to sleep

اینجا، همونجایی هست که ما به خواب می­ریم

And here is your garden

و اینجا باغ و بستان شماست

I’ve got one arm for each of you

من آغوشی گرم برای هر دوی شما مهیا کرده­ ام

One lullaby for two

یک لالائی برای دو عزیزم

***

Now it’s time to close your eyes

حالا وقتشه که چشماتونو ببندین

Dream and have no fear

به خواب برید و هیچ ترسی به خود راه ندین

The monster’s gone he’s on the run

دیگه لولویی در کار نیست و اون برای همیشه از اینجا رفته

And your mom is here

و مادرتون اینجاست

It’s your lullaby

این لالایی شماست

***

There will be joy and pain

اینجا، هم خوشی خواهد بود، هم درد و اندوه

You will find out it’s just the same

شما خواهید فهمید که اینجا همیشه، همه چیز یکسان است

This is your life that now begins

این زندگی شماست که حالا شروع شده

Here you belong my pair of twins

اینجا مال شماست، دوقلوهای من

***

Will you be patient with your mom?

آیا با مادرتون صبور هستید؟

Some day you’ll follow up the sun

روزی شماها به دنبال خورشید خواهید رفت

I’ll be forever by your side

من برای همیشه کنار شما خواهم بود

And you will hear from time to time

و شما در هر لحظه خواهید شنید

Your first lullaby

اولین لالایی­تون رو

***

There will be joy and pain

اینجا، هم خوشی خواهد بود، هم درد و اندوه

You will find out it’s just the same

شما خواهید فهمید که اینجا همیشه، همه چیز یکسان است

This is your life that now begins

این زندگی شماست که حالا شروع شده

Here you belong my pair of twins

اینجا مال شماست، دوقلوهای من

***

Will you be patient with your mom?

آیا با مادرتون صبور هستید؟

Some day you’ll follow up the sun

روزی شماها به دنبال خورشید خواهید رفت

I’ll be forever by your side

من برای همیشه کنار شما خواهم بود

And you will hear from time to time

و شما در هر لحظه خواهید شنید

Your first lullaby

اولین لالایی­تون رو

***

نوع مطلب : Sandra، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 5 خرداد 1393

Fly little bird to Hiroshima

پرنده­ی کوچک به سوی هیروشیما به پرواز دراومد

On the way a load

روی راهی که به اون نشان داده شد

Speak a magic word to Hiroshima

یه واژه­ ی جادویی در مورد هیروشیما بگو

Let the sky explode

بزار که آسمون منفجر بشه

***

Hiroshima, Hiroshima

هیروشیما، هیروشیما

***

There’s a shadow of a man at Hiroshima

آنجا یه سایه ­ست از یه مرد تو هیروشیما

Where he passed the moon

جایی که اون ماه رو پشت سر گذاشت

In a wonderland at Hiroshima

در یه سرزمین عجیب در هیروشیما

Where he died too soon

جایی که اون به زودی خواهد مرد

***

And the world remembers his face

و دنیا چهره­ ی اون مرد رو به یاد می­ یاره

Remembers the place was here

مکانی رو که آنجا بود، به یاد می­ یاره

***

Fly little bird to Hiroshima

پرنده­ی کوچک به سوی هیروشیما به پرواز دراومد

On the way a load

روی راهی که به اون نشان داده شد

Speak a magic word to Hiroshima

یه واژه­ ی جادویی در مورد هیروشیما بگو

Let the sky explode

بزار که آسمون منفجر بشه

***

And the world remembers his name

و دنیا نام اون رو به یاد می­ یاره

Remembers the place was

به یاد می­ یاره مکانی رو که بود

Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima

هیروشیما، هیروشیما، هیروشیما

***

Hiroshima was the name

نامش هیروشیما بود
know his history know his name

تاریخش رو می­دونیم، نامش رو می­دونیم
we're remembering the place was here

مکانی که اونجا بود رو به یاد می­ یاریم

***

Shadow of a man at Hiroshima

سایه­ ی یه مرد تو هیروشیما

Where he passed the moon

جایی که اون ماه رو پشت سر گذاشت

In a wonderland at Hiroshima

در یه سرزمین عجیب در هیروشیما

Where he died too soon

جایی که اون به زودی خواهد مرد

***

And the world remembers his name

و دنیا نام اون رو به یاد می­ یاره

Remembers the place was

به یاد می­ یاره مکانی رو که بود

Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima

هیروشیما، هیروشیما، هیروشیما

***

Hiroshima, Hiroshima

هیروشیما، هیروشیما
oh no no no

آه، نه نه نه
oh no don't do it

آه نه این کار رو نکن

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Sandra، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 2 اسفند 1392

One more night

یه شب بیشتر

One more night with you

یه شبِ بیشتر با تو

Close your eyes I’ll give you my love

چشمات رو ببند، می­خوام عشقم رو به تو هدیه کنم

One more night

یه شب بیشتر

One more night with you

یه شبِ بیشتر با تو

Please hold me once again

خواهش می­کنم که یه بار دیگه منو در آغوش بگیر

Cause I love you

چون که من دوستت دارم

***

Here I stand

من اینجا ایستادم

And I can’t even cry

و حتی دیگه قادر به گریستن هم نیستم

My heart is breaking up inside

قلبم از درون می­شکنه

You say goodbye

با من وداع می­کنی

Found somebody new

یه نفر جدید پیدا کردی

Wherever you go

هر جایی که بری

I’ll be with you

من با تو خواهم بود

***

One more night

یه شب بیشتر

One more night with you

یه شبِ بیشتر با تو

Hear me now I can’t let you go

به من گوش کن، نمی­تونم اجازه بدم که بری

One more night

یه شب بیشتر

I’ll open my heart to you

قلبم رو برات خواهم گشود

Please hold me once again

خواهش می­کنم که یه بار دیگه منو در آغوش بگیر

Cause I love you

چون که من دوستت دارم

***

Before you leave

قبل از اینکه بری

Just take me in your arms

فقط منو در آغوش بگیر

And let me feel you once again

و بزار که یه بار دیگه تو رو حس کنم

Can’t help myself

چاره­ ایی ندارم

I still depend on you

من هنوز هم به تو وابسته­ ام

Whatever you do

هر چی که تو انجام بدی

I’ll be with you

من با تو خواهم بود

***

One more night

یه شب بیشتر

One more night with you

یه شبِ بیشتر با تو

Close your eyes I’ll give you my love

چشمات رو ببند، می­خوام عشقم رو به تو هدیه کنم

One more night

یه شب بیشتر

One more night with you

یه شبِ بیشتر با تو

You know how long it gonna last

تو می­دونی که چقدر طول می­کشه

It’s up to you

و این بستگی به تو داره

I wanna hold you once again

من می­خوام که یه بار دیگه تو رو در آغوش بگیرم

Cause I love you

چون که من دوستت دارم

نوع مطلب : Sandra، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 26 بهمن 1392

A little fawn so far away

یه آهوی کوچک در دوردست­ها

Rice fields everywhere

شالیزارهای برنج همه جا را در برگرفته ­اند

Seven children with the mom

هفت بچه همراه با مادرشان

And nobody else, they have to suffer

و هیچکس دیگه­ ای آنجا نیست، آن­ها زحمت می­کشند

***

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی­ یاد

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی­ یاد

***

Johnny lee, about fourteen

جانی لی، در حدود 14 سالشه

No child lie in her life

هیچ همبازی در زندگیش نیست

Knowing then she has to live

می­دونه که محکوم به زندگیه

To save her family

برای نجات خانوادش

***

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی­ یاد

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی­ یاد

***

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی ­یاد

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی ­یاد

***

Meal time is big time and Johnny is back

وقت نهار، زمان پرارزشی هست و جانی برمی­گرده

In the doorway stands Johnny lee

جانی لی در راهرو می ­ایسته

Some guy has got to touch her

افرادی می­خوان لمسش کنند

She close her eyes and think

او چشماش رو می­بنده و فکر می­کنه

"It has to be"

«اون باید اونجا باشه»

***

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی­ یاد

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی­ یاد

***

Her will is stronger than her pride

اراده ­اش بر غرورش غلبه می­کنه

She sell her body to let her family survive

او خودشو می­فروشه تا خانوادش زنده بمونند

Gone tell the child behind those eyes

به بچه­ ی درونش که در پشت اون چشم­ها هست، می­گه
Don't blame the situation

بابت این وضعیت گِله نکنه

***

Even if there rain … if the rain doesn’t come

حتی اگر در آنجا بارون ... اگر بارون نیاد

Even if there rain … if the rain doesn’t come

حتی اگر در آنجا بارون ... اگر بارون نیاد

Even if there rain … if the rain doesn’t come

حتی اگر در آنجا بارون ... اگر بارون نیاد

نوع مطلب : Sandra، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 20 بهمن 1392


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
 
   
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات