ترانه های لاتین
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM

Two black Cadillacs driving in a slow parade

دو تا کادیلاک مشکی دارن آروم تو جاده رژه می­رن
Headlights shining bright in the middle of the day

چراغ­های جلوشون به روشنی می­درخشه در وسط روز
One is for his wife

یکیش برای همسرشه
The other for the woman who loved him at night

اون یکی برای زنی هست که شب­ها باهاش عشق­بازی می­کرد
Two black Cadillacs meeting for the first time

دو کادیلاک مشکی برای اولین بار همدیگه رو ملاقات کردند

***

And the preacher said he was a good man

و کشیش گفت اون مرد خوبی بود
And his brother said he was a good friend

و برادرش گفت اون دوست خوبی بود
But the women in the two black veils didn’t bother to cry

اما اون دو تا خانم با تور مشکی به خودشون زحمت ندادند که گریه کنند
Bye bye, bye bye

خداحافظ خداحافظ، خداحافظ خداحافظ
Yeah they took turns laying a rose down

آره، اون­ها به نوبت یه گل رز گذاشتن رو زمین
Threw a handful of dirt into the deep ground

مشتی از پلیدی رو در قعر زمین پرت کردند
He’s not the only one who had a secret to hide

اون تنها کسی نبود که رازی برای پنهان کردن داشت
Bye bye, bye bye, bye bye
خداحافظ خداحافظ، خداحافظ خداحافظ، خداحافظ خداحافظ

***
Two black Cadillacs, two black Cadillacs
دو کادیلاک مشکی، دو کادیلاک مشکی

***

Two months ago his wife called the number on his phone

دو ماه قبل همسرش به شماره­ ی توی گوشیش زنگ زد
Turns out he'd been lying to both of them for oh so long

معلوم شد که اون برای یه مدت طولانی به هر دوشون دروغ می­گفت
They decided then he’d never get away with doing this to them

اونوقت اونا تصمیم گرفتند که اون هرگز نتونه از کاری که با اون­ها کرده، فرار کنه
Two black Cadillacs waiting for the right time, right time
دو کادیلاک مشکی منتظر زمان مناسب­ اند، زمان مناسب

***

And the preacher said he was a good man

و کشیش گفت اون مرد خوبی بود
And his brother said he was a good friend

و برادرش گفت اون دوست خوبی بود
But the women in the two black veils didn’t bother to cry

اما اون دو تا خانم با تور مشکی به خودشون زحمت ندادند که گریه کنند
Bye bye, bye bye

خداحافظ خداحافظ، خداحافظ خداحافظ
Yeah they took turns laying a rose down

آره، اون­ها به نوبت یه گل رز گذاشتن رو زمین
Threw a handful of dirt into the deep ground

مشتی از پلیدی رو در قعر زمین پرت کردند
He’s not the only one who had a secret to hide

اون تنها کسی نبود که رازی برای پنهان کردن داشت
Bye bye, bye bye, bye bye
خداحافظ خداحافظ، خداحافظ خداحافظ، خداحافظ خداحافظ

***

Two black Cadillacs
دو کادیلاک مشکی

***

It was the first and the last time they saw each other face to face

اون اولین بارو آخرین باری بود که اونا همدیگه رو، رو در رو دیدند
They shared a crimson smile and just walked away

به هم لبخندی از روی شرمندگی زدند و فقط قدم زدند و رفتند

And left the secret at the grave

و اون راز رو تو قبر رها کردند

***

And the preacher said he was a good man

و کشیش گفت اون مرد خوبی بود
And his brother said he was a good friend

و برادرش گفت اون دوست خوبی بود
But the women in the two black veils didn’t bother to cry

اما اون دو تا خانم با تور مشکی به خودشون زحمت ندادند که گریه کنند
Bye bye, bye bye

خداحافظ خداحافظ، خداحافظ خداحافظ
Yeah they took turns laying a rose down

آره، اون­ها به نوبت یه گل رز گذاشتن رو زمین
Threw a handful of dirt into the deep ground

مشتی از پلیدی رو در قعر زمین پرت کردند
He’s not the only one who had a secret to hide

اون تنها کسی نبود که رازی برای پنهان کردن داشت
Bye bye, bye bye, bye bye
خداحافظ خداحافظ، خداحافظ خداحافظ، خداحافظ خداحافظ

نوع مطلب : Carrie underwood، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 15 دی 1392

You packed your things in a carpet bag

همه وسایلت رو توی یه خورجین گذاشتی
Left home never looking back

رفتی و هرگز به پشت سرت نگاه نکردی
Rings on your fingers, paint on your toes

انگشتر بر انگشتانت، با ناخن­های رنگین
Music wherever you go

موسیقی همراه تو هر جا که هستی
You don't fit in a small town world

تو در دنیایی کوچک نمی­ گنجی
But I feel you are the girl for me

اما احساس می­کنم که تو دختر مناسبی برای من هستی
Rings on your fingers, paint on your toes

انگشتر بر انگشتانت، با ناخن­های رنگین
You're leaving town where nobody knows

شهر رو ترک می­کنی در حالی که هیچکس نمی­دونه که کجا می­ری

***
You can win if you want

تو می­تونی موفق بشی فقط اگر خودت بخوای
If you want it you will win

اگر بخوای حتماً موفق می­شی
On your way you will see that life is more than fantasy

در مسیرت روزی خواهی فهمید که زندگی خیلی فراتر از رویاست
Take my hand follow me

دستم را بگیر و به دنبال من بیا
Oh you gotta brand-new friend for your life

آه، تو دوستی جدید برای زندگی­ ات داری

***
You can win if you want

تو می­تونی موفق بشی فقط اگر خودت بخوای
If you want it you will win

اگر بخوای حتماً موفق می­شی
Oh, come on take a chance for a brand-new wild romance

آه، بیا از این فرصت برای قصه­ ی عشقی نو و سرکش استفاده کن
Take my hand for the night

در شب دستم رو در دستانت بگیر
And your feelings will be right

و احساست به حقیقت خواهد پیوست
Hold me tight

مرا سخت در بر بگیر

***
Oh, darkness finds you on your own

آه، ظلمت تو رو در خود گرفتار کرده است
Endless highways keep on rolling on

جاده­ های بی­ پایان همچنان امتداد می­یابند

You are miles and miles from your home

فرسنگ­ها از خانه­ ات دوری
But you never want to phone your home

اما هرگز نمی­خوای که با خانه در تماس باشی
A steady job and a nice young man

یه شغل خوب و یه مرد جوان زیبا و موفق
Your parents set your future plan

پدر و مادرت آینده ­ی تو رو اینطوری برنامه­ ریزی کرده بودند
Rings on your fingers, paint on your toes

انگشتر بر انگشتانت، با ناخن­های رنگین
That's the way your story goes

این راهی است که در پیش رو داری

***

You can win if you want

تو می­تونی موفق بشی فقط اگر خودت بخوای
If you want it you will win

اگر بخوای حتماً موفق می­شی
On your way you will see that life is more than fantasy

در مسیرت روزی خواهی فهمید که زندگی خیلی فراتر از رویاست
Take my hand follow me

دستم را بگیر و به دنبال من بیا
Oh you gotta brand-new friend for your life

آه، تو دوستی جدید برای زندگی­ ات داری

***
You can win if you want

تو می­تونی موفق بشی فقط اگر خودت بخوای
If you want it you will win

اگر بخوای حتماً موفق می­شی
Oh, come on take a chance for a brand-new wild romance

آه، بیا از این فرصت برای قصه­ ی عشقی نو و سرکش استفاده کن
Take my hand for the night

در شب دستم رو در دستانت بگیر
And your feelings will be right

و احساست به حقیقت خواهد پیوست
Hold me tight

مرا سخت در بر بگیر

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 14 دی 1392

Deep in my heart, there's a fire, a burning heart

در اعماق قلبم آتشی برپاست، یه قلب سوزان

Deep in my heart, there's desire, for a start

در اعماق قلبم تمنایی است برای یه شروع

I'm dying in emotion

من دارم می­میرم در احساساتم
It's my world in fantasy

این دنیای رویایی من است
I'm living in my, living in my dreams
من در رویاها و آرزوهام زندگی می­کنم

***
You're my heart, you're my soul

تو قلب منی، تو روح منی

I'll keep it shining everywhere I go

هر جا که برم این شعله رو درخشان نگه خواهم داشت
You're my heart, you're my soul

تو قلب منی، تو روح منی

I'll be holding you forever

تو رو برای همیشه نگه خواهم داشت
Stay with you together

و با تو خواهم موند

***
Your my heart, you're my soul

تو قلب منی، تو روح منی

Yeah, I'm feeling that our love will grow

آره، احساس می­کنم که عشق­مون داره بیشتر می­شه
You're my heart, you're my soul

تو قلب منی، تو روح منی

That's the only thing I really know

اون تنها چیزی هست که من از اون مطمئنم
***
Let's close the door and believe my burning heart

بیا درو ببند و قلب سوزان من رو باور کن
Feeling alright come on open up your heart

رها باش، بیا، قلبت رو کاملاً بگشا
I'll Keep the candles burning

من شمع­ها رو روشن نگه خواهم داشت

Let your body melt in mine

بیا تا یکی شویم
I'm living in my, living in my dreams

من در رویاها و آرزوهام زندگی می­کنم

***

You're my heart, you're my soul

تو قلب منی، تو روح منی
I'll keep it shining everywhere I go

هر جا که برم این شعله رو درخشان نگه خواهم داشت
You're my heart, you're my soul

تو قلب منی، تو روح منی

I'll be holding you forever

تو رو برای همیشه نگه خواهم داشت
Stay with you together

و با تو خواهم موند

***
Your my heart, you're my soul

تو قلب منی، تو روح منی

Yeah, I'm feeling that our love will grow

آره، احساس می­کنم که عشق­مون داره بیشتر می­شه
You're my heart, you're my soul

تو قلب منی، تو روح منی

That's the only thing I really know

اون تنها چیزی هست که من از اون مطمئنم

***
Your my heart, you're my soul

تو قلب منی، تو روح منی

Yeah, I'm feeling that our love will grow

آره، احساس می­کنم که عشق­مون داره بیشتر می­شه
You're my heart, you're my soul

تو قلب منی، تو روح منی

That's the only thing I really know

اون تنها چیزی هست که من از اون مطمئنم

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 13 دی 1392

If not for you

اگر تو نبودی

Babe, I couldn't find the door

عزیزم، در را پیدا نمی­کردم

Couldn't even see the floor

حتی زیر پایم را نمی­دیدم

I'd be sad and blue

غمگین و افسرده می­ بودم

If not for you

اگر تو نبودی

***

If not for you

اگر تو نبودی

Babe, I'd lay awake all night

عزیزم، تمام شب بیدار می­ماندم

Wait for the morning light

چشم به راه تابش بامدادی

To shine in through

تا به درون بتابد

But it would not be new

اما تازه نمی­ بود

If not for you

اگر تو نبودی

***

If not for you

اگر تو نبودی

My sky would fall

آسمان من فرو می­ افتاد

Rain would gather too

باران هم جمع می­شد

Without your love I'd be nowhere at all

بی عشق تو من جائی نبودم

I'd be lost if not for you

بی تو، گمگشته بودم

And you know it's true

و تو می­دانی که این واقعیتی است

***

If not for you

اگر تو نبودی

My sky would fall

آسمان من فرو می ­افتاد

Rain would gather too

باران هم جمع می­شد

Without your love I'd be nowhere at all

بی عشق تو، من هیچ جایی نبودم

Oh! what would I do

آه، چه می­کردم

If not for you

اگر تو نبودی

***

If not for you

اگر تو نبودی

Winter would have no spring

بهار به دنبال زمستان نمی­ آمد

Couldn't hear the robin sing

آواز سینه سرخ را نمی­ شنیدم

I just wouldn't have a clue

و راهنمایی نداشتم

Anyway it wouldn't ring true

و به هر صورت حقیقت به صدا در نمی­ آمد

If not for you

اگر تو نبودی

If not for you

اگر تو نبودی

If not for you

اگر تو نبودی

If not for you

اگر تو نبودی

If not for you

اگر تو نبودی
نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 12 دی 1392

There was a wicked messenger

پیامبر دروغینی بود

From Eli he did come

که از اِلای آمده بود

With a mind that multiplied the smallest matter

و ذهنی داشت که همه چیز را بزرگ می­کرد، حتی کوچکترین چیزها را

When questioned who had sent for him

وقتی از او پرسیدند چه کسی به دنبالش فرستاده

He answered with his thumb

با شست خود جواب داد

For his tongue it could not speak, but only flatter

زیرا با زبانش نمی­تونست حرف بزنه، فقط تملق می­گفت

***

He stayed behind the assembly hall

پشت سالن اجتماعات می­ ایستاد

It was there he made his bed

همان جا می­خوابید

Oftentimes he could be seen returning

بیشتر وقت­ها او را می­دیدند که برمی­گردد

Until one day he just appeared

تا اینکه یک روز پیدایش شد

With a note in his hand which read

و یادداشتی در دست داشت که در آن اینطور نوشته بود

"The soles of my feet, I swear they're burning"

«کف پاهایم، قسم می­خورم، دارن آتش می­گیرن»

***

Oh, the leaves began to falling

آه، برگ­ها شروع به ریختن کردند

And the seas began to part

و دریاها شروع کردند به جدا شدن

And the people that confronted him were many

و مردم زیادی در برابر او قد علم کردند

And he was told but these few words

و به او فقط این چند کلمه را گفتند

Which opened up his heart

که دلش را روشن کرد

"If ye cannot bring good news, then don't bring any"

«اگر نمی­تونی خبرهای خوب بیاوری، بهتره هیچ خبری نیاری»

نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 10 دی 1392

Oh, where have you been, my blue-eyed son?

آه، پسرک چشم آبی من، کجاها بوده­ ای؟

And where have you been, my darling young one?

کجاها بوده­ ای، جوانک نازنین من؟

I've stumbled on the side of twelve misty mountains

خود را از دامنة دوازده کوه مِه آلود بالا کشیدم

I've walked and I've crawled on six crooked highways

از شش شاهراه پُر پیچ و خم به سختی گذر کردم

I've stepped in the middle of seven sad forests

به هفت جنگل غمناک پا گذاشتم

I've been out in front of a dozen dead oceans

با دوازده اقیانوس مرده رو به رو شدم

I've been ten thousand miles in the mouth of a graveyard

ده هزار مایل در کام یک گورستان فرو رفتم

And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard

و آن سخت است، آن سخت است، آن سخت است و آن سخت است

it's a hard rain's a-gonna fall

بارانی سخت خواهد آمد

***

Oh, what did you see, my blue-eyed son?

آه، پسرک چشم آبی من، چه چیزهایی دیده­ ای؟

And what did you see, my darling young one?

چه چیزهایی دیده­ ای، جوانک نازنین من؟

I saw a newborn baby with wild wolves all around it

نوزادی دیدم که گرگ­های وحشی در میانش گرفته بودند

I saw a highway of diamonds with nobody on it

یک شاهراه از الماس دیدم که کسی در آن نبود

I saw a black branch with blood that kept dripping

شاخه ­ای سیاه دیدم که از آن خون می­چکید

I saw a room full of men with their hammers a-bleeding

مردان بسیاری که از چکش­ هایشان خون می­ریخت

I saw a white ladder all covered with water

نردبانی سفید دیدم که آب، آن را به تمامی پوشانده بود

I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken

ده هزار تن دیدم که سخن می­گفتند و زبانشان بریده بود

I saw guns and sharp swords in the hands of young children

تفنگها و شمشیرهای تیز دیدم، در دست کودکان

And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard

و آن سخت است، آن سخت است، آن سخت است و آن سخت است

it's a hard rain's a-gonna fall

بارانی سخت خواهد آمد

***

And what did you hear, my blue-eyed son?

پسرک چشم آبی من، چه­ ها شنیده­ ای؟

And what did you hear, my darling young one?

چه­ ها شنیده­ ای، جوانک نازنین من؟

I heard the sound of a thunder, it roared out a warning

غرش رعد را شنیدم که هشدار می­داد

Heard the roar of a wave that could drown the whole world

خروش موجی را که می­توانست جهانی را در خود غرق کند

Heard one hundred drummers whose hands were a-blazing

صدای صدها طبل را شنیدم که کسی به آن­ها گوش نمی­داد

Heard ten thousand whispering and nobody listening

هزاران نجوا شنیدم که کسی به آن­ها گوش نمی­داد

Heard one person starve, I heard many people laughing

صدای گرسنه­ ای را شنیدم و صدای خندة مردمان بسیار

Heard the song of a poet who died in the gutter

ترانه شاعری را شنیدم که در جوی آب مرده بود

Heard the sound of a clown who cried in the alley

صدای دلقکی را شنیدم که توی کوچه گریه می­کرد

And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard

و آن سخت است، آن سخت است، آن سخت است، آن سخت است

it's a hard rain's a-gonna fall

بارانی سخت خواهد آمد

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 8 دی 1392

Where do I begin?

از کجا شروع کنم؟
To tell the story of how great a love can be

برای تعریف این داستان که یک عشق چقدر می­تونه بزرگ باشه
The sweet love story that is older than the sea

داستان شیرین عشق که از دریاها هم قدیمی­ تره
The simple truth about the love she brings to me

حقیقت ساده ­ای درباره عشقی که آن دختر برایم به ارمغان آورد
Where do I start?

از کجا شروع کنم؟

***
With her first hello

با اولین سلامش
She gave a meaning to this empty world of mine

اون به دنیای پوچ و خالی من معنا داد
There'd never be another love, another time

دنیایی که در هیچ زمان دیگه­ ای، هیچ عشق دیگری در آن وجود نداشت
She came into my life and made the living fine

او وارد زندگیم شد و زندگی رو برام شیرین کرد
She fills my heart

او قلبم رو پُر می­کنه

***
She fills my heart with very special things

او قلبم رو با یه عالمه چیزای ویژه و استثنایی پُر می­کنه
With angels' songs, with wild imaginings

با آوازهای فرشتگان، با تمام تصورات دیوانه­ کننده
She fills my soul with so much love

او روح منو با یه عالمه عشق پُر می­کنه
That anywhere I go I'm never lonely

آنقدر که هر جا می­رم احساس تنهایی نمی­کنم
With her around, who could be lonely?

چه کسی می­تونه تنها باشه، وقتی که با اوست
I reach for her hand

به دستاش می­رسم
It's always there
همیشه آن­جاست

***

How long does it last?

چقدر طول می­کشه؟
Can love be measured by the hours in a day?

آیا می­شه عشق را با ساعات روز اندازه گرفت؟
I have no answers now, but this much I can say

حالا هیچ جوابی ندارم، اما همین قدر می­تونم بگم
I know I'll need her 'til the stars all burn away

می­دونم به او نیاز خواهم داشت تا زمانی که همة ستاره­ ها می­درخشند
And she'll be there

و او آن­جا خواهد بود

***
How long does it last
?

چقدر طول می­کشه؟
Can love be measured by the hours in a day?

آیا می­شه عشق را با ساعات روز اندازه گرفت؟
I have no answers now, but this much I can say

حالا هیچ جوابی ندارم، اما همین قدر می­تونم بگم
I know I'll need her 'til the stars all burn away

می­دونم به او نیاز خواهم داشت تا زمانی که همة ستاره­ ها می­درخشند
And she'll be there

و او آن­جا خواهد بود

***

نوع مطلب : Andy williams، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 6 دی 1392

 

I don't drink coffee I take tea, my dear

من قهوه نمی­نوشم، چای می­نوشم عزیزم
I like my toast done on one side

من دوست دارم یه طرف نون تست من، طلایی بشه
And you can hear it in my accent when I talk

و می­تونی وقتی که حرف می­زنم، از لهجه­ ام بفهمی
I'm an Englishman in New York

من یه مرد انگلیسی هستم تو نیویورک
***

You see me walking down Fifth Avenue

من رو در حالی که در خیابون پنجم قدم می­زنم، می­بینی
A walking cane here at my side

کنار من، یه عصا هست
I take it everywhere I walk

هر جایی که برای پیاده­ روی می­رم، عصا رو با خودم می­برم

I'm an Englishman in New York

من یه مرد انگلیسی هستم تو نیویورک
***

Whoa. I'm an alien

من، یه بیگانه هستم

I'm a legal alien

من یه بیگانه­ ی قانونی هستم
I'm an Englishman in New York

من یه مرد انگلیسی هستم تو نیویورک
Whoa. I'm an alien

من، یه بیگانه هستم

I'm a legal alien

من یه بیگانه­ ی قانونی هستم
I'm an Englishman in New York

من یه مرد انگلیسی هستم تو نیویورک
***ادامه مطلب


نوع مطلب : Sting، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 5 دی 1392

Used to be so easy to give my heart away

عادت دارم قلبم رو ارزون بفروشم
But I found out the hard way

اما راه سخت­ تری رو هم یافته­ ام
There's a price you have to pay

این دفعه باید بهایی برایش بپردازی

***
I found out that love was no friend of mine

فهمیدم که عشق دوستم نیست
I should have known time after time

باید هر دفعه بفهمم
***
So long, it was so long ago

خیلی وقت پیش، خیلی وقت پیش بود
But I've still got the blues for you

اما هنوز هم برایت بلوز می­نوازم
***
Used to be so easy to fall in love again

عادت کردم که باز هم در دام عشق بیافتم
But I found out the hard way

اما راه سخت­ تری را هم یافته­ ام

It's a road that leads to pain

جاده­ ای است که به رنج منتهی می­شود
I found out that love was more than just a game

فهمیدم که عشق بیش از یک بازی ساده است
You're playing to win

بازی می­کنی تا برنده باشی

but you lose just the same

اما در عین حال بازنده ­ای

***
So long, it was so long ago

خیلی وقت پیش، خیلی وقت پیش بود
But I've still got the blues for you

اما هنوز هم برایت بلوز می­ نوازم
***
So many years since I've seen your face

سال­های زیادی سپری شد از وقتی که برای اولین بار تو رو دیدم
But here in my heart, there's an empty space

در قلبم جایی خالی است
Where you used to be

که از آن تو بود
***
So long, it was so long ago

خیلی وقت پیش، خیلی وقت پیش بود
But I've still got the blues for you

اما هنوز هم برایت بلوز می­نوازم
***
Though the days come and go

هرچند روزها از پی هم می­ آیند و می­روند
There is one thing I know

تنها یک چیز را می­دانم
I've still got the blues for you

هنوز هم برایت بلوز می­نوازم

نوع مطلب : Gary moore، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 5 دی 1392

Come you masters of war

با شماهام اربابان جنگ

You that build the big guns

شماها که همه ی تفنگ­ها رو می­سازین

You that build the death planes

شما که هواپیماهای مرگ­ آور می­سازین

You that build all the bombs

شما که بمب­های بزرگ می­سازین

You that hide behind walls

شما که پشت دیوارها پنهان می­شین

You that hide behind desks

شما که پشت میزها پنهان می­شین

I just want you to know, I can see through your masks

فقط می­خوام بدونین که من می­تونم شما رو از پشت نقاب­هاتون ببینم

***

You that never done nothing

شما که هرگز کاری نکردین

But build to destroy

جز اینکه چیزهایی بسازین که ویران کنه

You play with my world

شما که با دنیای من بازی می­کنین

Like it’s your little toy

انگار که اسباب­ بازی کوچیک شماست

You put a gun in my hand

تفنگی در دست من می­گذارین

And you hide from my eyes

و از جلوی چشمم دور می­شین

And you turn and run farther, When the fast bullets fly

پشت می­کنین و در می­رین، هنگامی که گلوله­ های تفنگ­ها به پرواز در میان

***


ادامه مطلب


نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 5 دی 1392


( کل صفحات : 7 )    ...   4   5   6   7   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
 
   
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات