ترانه های لاتین
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM

She always takes it with a heart of stone

او همیشه با قلبی از سنگ برخورد می­کنه
'Cause all she does is throw it back to me

چون هر کاری می­کنه منت سر من می­گذاره
I've spent a lifetime looking for someone

یه عمر رو صرف کردم برای پیدا کردن یه نفر
Don't try to understand me

سعی نکن منو بفهمی
Just simply do the things I say

فقط با صداقت چیزهایی که می­گم رو انجام بده

***
Love is a feeling

عشق یه احساسِ
Give it when I want it

اونو بده وقتی می­خوامش
'Cause I'm on fire

چون من در تَب و تابشم
Quench my desire

خواسته­ ی منو برآورده کن
Give it when I want it

اونو بده وقتی می­خوامش
Talk to me woman

زن، با من حرف بزن
Give in to me(2)

باورم کن

***
You always knew just how to make me cry

همیشه می­دونستی که چطوری گریه ­ام رو دربیاری
And never did I ask you questions why

و هیچوقت ازت نپرسیدم که چرا
It seems you get your kicks from hurting me

به نظر میاد با آسیب رسوندن به من انرژی می­گیری

Don't try to understand me

سعی نکن منو بفهمی
Because your words just aren't enough

چون حرفات تنها کافی نیست
***
Love is a feeling

عشق یه احساسِ

Quench my desire

خواسته­ ی منو برآورده کن

Give it when I want it

اونو بده وقتی می­خوامش

Taking me higher

منو بالاتر ببر

Love is a woman

عشق یه زنِ
I don't wanna Hear It

نمی­خوام اونو بشنوم
Give in to me(2)

باورم کن

***
You and your friends

تو و دوستات
Were laughing at me in town

در شهر به من می­خندید

But it's okay

ولی این اشکالی نداره
And it's okay

و این اشکالی نداره
You wont be laughing girl

دختر تو نمی­خندی
When I'm not around

وقتی من نیستم

I'll be okay

من خوب میشم
And I'll, I'll not find

و من، من هیچ وقت پیدا نخواهم کرد
Gotta, the peace of mind no

چی تو فکر تو هست
***
Don't try to tell me

سعی نکن بگی به من

Because your words just aren't enough

چون حرفات تنها کافی نیست
***
Love is a feeling

عشق یه احساسِ

Quench my desire

خواسته­ ی منو برآورده کن
Give it when I want it

اونو بده وقتی می­خوامش
Taking me higher

منو بالاتر ببر

Talk to me woman

زن، با من حرف بزن

Love is a feeling

عشق یه احساسِ
Give in to me(3)

باورم کن

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Michael jackson، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 31 خرداد 1393

When I was young

وقتی جوون بودم

I took my feeling just for fun

احساساتم رو به شوخی می­گرفتم

I never knew how long I stay with someone

هرگز نمی­دونستم که چه مدت با کسی می­مونم

Never really care to know

واقعاً هرگز نخواستم بدونم

Now times are changing

حالا زمونه تغییر کرده

Been through every high and low

از میان هر فراز و نشیبی

And falling into all affections

و با وجود همه­ ی وابستگی­ها

But thing that is true

اما چیزی که حقیقت داره

It’s the best thing I share with you

بهترین چیزی هست که من با تو تقسیم کردم

***

Love is forever

عشق جاودانه است

Forever in your arms

همیشه در آغوش تو

And all I need is to hold you

و تمام چیزی که من نیاز دارم از تو بدست آوردم

Hold you like no one before

چیزی که از تو گرفتم، قبلاً از هیچ کس دیگه­ ای بدست نیاورده بودم

And never let you go

و هرگز نمی­زارم بری

Love is forever

عشق جاودانه است

***

Then I met you

وقتی تو رو دیدم

And I was feeling so alive, baby

و احساس زنده بودن به من دست داد، عزیزم

A joy like this I’ve never seen before

یه شادی و نشاطی که قبلا اصلاً ندیده بودم

In the best years of my life

در بهترین سال­های زندگیم

Gone all the bad time

زمان به بدترین شکل ممکن گذشت

Never knowing where to go

هرگز نمی­دونستم که به کجا برم

Wandering around in darkness

در تاریکی اطرافم سرگردان بودم

Now my days are bright

حالا روزهای من روشنند

Cause you’re the sunlight in my life

چون تو، تابش خورشید زندگی من هستی

***

Love is forever

عشق جاودانه است

Forever in your arms

همیشه در آغوش تو

And all I need is to hold you

و تمام چیزی که من نیاز دارم از تو بدست آوردم

Hold you like no one before

چیزی که از تو گرفتم، قبلاً از هیچ کس دیگه­ ای بدست نیاورده بودم

And never let you go

و هرگز نمی­زارم بری

Love is forever

عشق جاودانه است

***

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 24 خرداد 1393

Mother, I can give a try

مادر، می­تونم سعی کنم

Cause what I’m feeling

چون اون چیزی که احساس می­کنم

Conquers my mind

بر ذهنم غلبه می­کنه

Mother, wall is understand

مادر، دیوار هم می­فهمه

The time will be a healer

که گذر زمان شفادهنده هست

Adjust to lose a friend

می­شه با از دست دادن یه دوست کنار اومد

***

I see your face

به چهره­ ات می­نگرم

Those eyes so blue

این چشمان بسیار غمگینند

I’m still under your spell

من هنوز تحت تأثیر جذابیت و جادوی تو هستم

Leaving me you smile and wait

منو ترک می­کنی در حالی که لبخندی بر لب داری و منتظری

Goodbye

خداحافظ

***

When love turns to pain

وقتی که عشق به درد و اندوه تبدیل می­شه

Big boys never cry

پسرهای بزرگ هیچگاه گریه نمی­کنند

I can’t play the game

من نمی­تونم به این بازی ادامه بدم

Big boys never cry

پسرهای بزرگ هیچگاه گریه نمی­کنند

So look what you’re doing?

پس ببین که چه می­کنی؟

Can’t hold back that tears

توان متوقف نمودن اشک­هایم رو ندارم

I just go insane

فقط به سمت جنون پیش می­رم

When love turns to pain

وقتی که عشق به درد و اندوه تبدیل می­شه

***

Crying, I’m crying for you

می­گریم، می­گریم برای تو

You playing cool now

رفتار و حالت­ هات سرد و بی­روح است

So what can I do?

بنابراین من چی کار می­تونم بکنم؟

Hopeless, is driving me mad

نا امیدم، دارم دیوونه می­شم

I’m talking about the fever

درباره­ ی بیم و هراسی حرف می­زنم

That burns in my head

که وجودم رو داره می­سوزونه

***

I don’t know why you act so mean

نمی­دونم که این کارات چه معنی داره

I shiver deep inside

عمق وجودم می­لرزه

Leaving me you smile and wait

منو ترک می­کنی در حالی که لبخندی بر لب داری و منتظری

Goodbye

خداحافظ

***

When love turns to pain

وقتی که عشق به درد و اندوه تبدیل می­شه

Big boys never cry

پسرهای بزرگ هیچگاه گریه نمی­کنند

I can’t play the game

من نمی­تونم به این بازی ادامه بدم

Big boys never cry

پسرهای بزرگ هیچگاه گریه نمی­کنند

So look what you’re doing?

پس ببین که چه می­کنی؟

Can’t hold back that tears

توان متوقف نمودن اشک­هایم رو ندارم

I just go insane

فقط به سمت جنون پیش می­رم

When love turns to pain

وقتی که عشق به درد و اندوه تبدیل می­شه

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Sandra، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 17 خرداد 1393

For all those times you stood by me

به خاطر تمام لحظاتی که در کنارم بودی
For all the truth that you made me see

به خاطر تمام حقایقی که برام آشکار ساختی
For all the joy you brought to my life

به خاطر تمام لذتی که به زندگیم آوردی

For all the wrong that you made right

به خاطر تمام اشتباهاتی که اصلاحشون کردی
For every dream you made come true

به خاطر هر رویایی که به حقیقت رسوندی
For all the love I found in you

به خاطر تمام عشقی که در تو پیدا کردم
I'll be forever thankful baby

برای همیشه از تو سپاسگزار خواهم بود، عزیزم
You're the one who held me up

تو تنها کسی هستی که از من محافظت کردی
Never let me fall

هرگز اجازه ندادی که سقوط کنم
You're the one who saw me through through it all

تو تنها کسی هستی که در تمام این مدت به من چشم دوخته بودی

***

You were my strength when I was weak

نیرو و قدرتم بودی هنگامی که ضعیف بودم
You were my voice when I couldn't speak

صدایم بودی هنگامی که نمی­تونستم حرف بزنم
You were my eyes when I couldn't see

چشمانم بودی هنگامی که نمی­تونستم ببینم
You saw the best there was in me

تو بهترین چیزهایی که در من بود رو دیدی
Lifted me up when I couldn't reach

بالام بردی هنگامی که توان رسیدن نداشتم
You gave me faith 'coz you believed

به من ایمان بخشیدی چونکه معتقد بودی که
I'm everything I am

من هر چیزی که می­خوام هستم
Because you loved me

چونکه عاشقم بودی

***

You gave me wings and made me fly

تو به من بال بخشیدی و من رو به پرواز در آوردی
You touched my hand I could touch the sky

دستانم رو لمس کردی تا بتونم آسمون رو لمس کنم
I lost my faith, you gave it back to me

ایمانم رو از دست دادم، تو اون رو به من برگردوندی
You said no star was out of reach

گفتی که هیچ ستاره­ ای دور از دسترس نیست
You stood by me and I stood tall

کنارم ایستادی تا بتونم با اقتدار و بلند قامت بایستم
I had your love I had it all

من عشق تو رو داشتم، تمام اون رو داشتم
I'm grateful for each day you gave me

برای هر روز که به من بخشیدی ازت سپاسگزارم
Maybe I don't know that much

شاید چیز زیادی ندونم
But I know this much is true

اما اینو می­دونم که تمام اینا حقیقت داره
I was blessed because I was loved by you

خوشبخت بودم چونکه تو عاشقم بودی

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Celine dion، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 خرداد 1393

How many roads most a man walk down

یه مرد چند تا جاده رو باید طی کرده باشه
Before you call him a man?

تا بهش بگی مرد شده؟

How many seas must a white dove sail

یک کبوتر سفید از چند دریا باید بگذره
Before she sleeps in the sand?

تا بتونه روی شن­های ساحل آروم بگیره؟
Yes, how many times must the cannon balls fly

بله، گلوله­ های توپ چند بار باید شلیک بشن
Before they're forever banned?

پیش از آنکه برای همیشه ممنوع بشن؟
The answer my friend is blowing in the wind

پاسخ، دوست من، داره بر باد می­ره
The answer is blowing in the wind

پاسخ، داره بر باد می­ره

***

Yes, how many years can a mountain exist

بله، یه کوه چند سال می­تونه باشه
Before it's washed to the sea?

پیش از آنکه در دریا غرق بشه؟
Yes, how many years can some people exist

بله، برخی از مردم چند سال می­تونند باشند
Before they're allowed to be free?

پیش از آنکه بهشون اجازه آزادی داده بشه؟
Yes, how many times can a man turn his head

بله، یه مرد چند بار می­تونه سرش رو برگردونه
Pretending he just doesn't see?

و وانمود کنه که چیزی ندیده؟
The answer my friend is blowing in the wind

پاسخ، دوست من، داره بر باد می­ره
The answer is blowing in the wind

پاسخ، داره بر باد می­ره

***

Yes, how many times must a man look up

بله، یه مرد چند بار باید به بالا نگاه کنه
Before he can see the sky?

تا بتونه آسمون رو ببینه؟
Yes, how many ears must one man have

بله، یه مرد چند تا گوش باید داشته باشه
Before he can hear people cry?

تا بتونه صدای گریه­ ی مردم رو بشنوه؟

Yes, how many deaths will it take till he knows
بله، چه قدر مرگ و میر باید پیش بیاد تا بِشِه فهمید

That too many people have died?

که خیلی­ ها مردن؟

The answer my friend is blowing in the wind

پاسخ، دوست من، داره بر باد می­ره
The answer is blowing in the wind

پاسخ، داره بر باد می­ره
***

نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 11 خرداد 1393

People crowd together

آدم­ها دور هم جمع می­شن

Why don’t you take it?

چرا به آن­ها ملحق نمی­شی؟

Wait a little longer

یه کمی صبر کن

And see how they make it

و ببین که آن­ها چطور اون رو می­سازند

Twinning with time

توأم با زمان

Why can’t you see me?

چرا نمی­تونی منو ببینی؟

Risk of eclipse

خطر فروپاشی وجود داره

If you can’t forgive me

اگر منو نبخشی

***

Return to zero

بازگشت تا مبداء

Return to zero

بازگشت تا مبداء

***

The breakup of the world

تا فروپاشی دنیا

Don’t cry

گریه نکن

We’re gonna save our lifes

ما می­خواییم زندگیمون رو حفظ کنیم و نجات بدیم

And time is on my side

و زمان با من است

Don’t cry

گریه نکن

I’m gonna realize

من می­خوام بفهمم

The breakup of the world

علت فروپاشی دنیا رو

***

Baby please don’t cry

عزیزم، خواهش می­کنم گریه نکن

We can forgive

ما می­تونیم یکدیگر رو ببخشیم

We’re gonna try

ما تلاش خود را خواهیم کرد

Baby please don’t cry

عزیزم، خواهش می­کنم گریه نکن

I wanna live

من می­خوام زندگی کنم

I fear the breakup of the world

من از فروپاشی دنیا می­ترسم

***

World is torn and tattered

دنیا ویران شده و از هم گسیخته است

Why can’t you take it?

چرا به آن­ها ملحق نمی­شی؟

Hope a little longer

قدری امیدوار باش

And see how we’ll make it

و ببین که چطور ما آن را خواهیم ساخت

Swallow your pride

غرورت رو فراموش کن

Why can’t you see me?

چرا نمی­تونی منو ببینی؟

Risk of eclipse

خطر فروپاشی وجود داره

If you can’t forgive me

اگه منو نبخشی

***

Return to zero

بازگشت تا مبداء

Return to zero

بازگشت تا مبداء

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Sandra، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 10 خرداد 1393
 Oh baby when the night

آه عزیزم، هنگامی که شب پرده­ اش را
Falls on you and I

بر روی من و تو می­کشد
I wanna be with you and share each breath you're breathing

می­خوام با تو باشم و در هر نفسی که می­کشی با تو سهیم شم
And I want your heart

و قلبت رو می­خوام
Want it pressed so close to mine

می­خوام اون رو اونقدر بفشارم تا به من نزدیک شِه
I wanna lose myself forever in this feeling

می­خوام خودمو تا ابد در این احساس غرق کنم

***
I can't wait to feel that heaven in your arms

نمی­تونم منتظر بمونم تا بهشتی رو که در دستانت هست، احساس کنم
So tell me how to get, get to your heart

پس به من بگو که چطور برسم، به قلبت برسم

***
I wanna touch you there

می­خوام اونجا لمست کنم
I wanna touch your heart

می­خوام قلبت رو لمس کنم
I wanna make you love me

می­خوام تو رو عاشق خودم کنم
I wanna be the one to touch you everywhere

می­خوام تنها کسی باشم که هر جایی تو رو لمس و حس کنم
So deep inside your soul

در عمقِ روحت
I wanna make you feel a love

می­خوام که یه عشق رو احساس کنی
So real so deep so true

بسیار واقعی، بسیار عمیق، بسیار حقیقی
Your heart your soul and everywhere

قلبت، روحت و در هر جایی
I wanna touch you there

می­خوام اونجا لمست کنم

I wanna kiss you there

می­خوام اونجا ببوسمت
I wanna touch you there

می­خوام اونجا لمست کنم

***
Oh baby want your eyes

آه عزیزم، چشمانت رو می­خوام
Want them looking into mine

می­خوام اون­ها به من نگاه کنند
I wanna see the things that they will be revealing

می­خوام چیزهایی رو ببینم که اون­ها آشکار خواهند کرد
and I want your lips

و لب­های تو رو می­خوام
Wanna hear them say my name at night

می­خوام شب، نامم رو از اون­ها بشنوم
I wanna be in each exiting dream you're dreaming

می­خوام در هر رویایی باشم که تو آرزو می­کنی

***
I can't wait to taste your kisses in the dark

نمی­تونم منتظر بمونم تا در تاریکی لب­هات رو بچشم
And I can't wait to get, get in your heart

و نمی­تونم منتظر بمونم تا برسم، به قلبت برسم

***

I wanna touch you there

می­خوام اونجا لمست کنم
I wanna touch your heart

می­خوام قلبت رو لمس کنم
I wanna make you love me

می­خوام تو رو عاشق خودم کنم
I wanna be the one to touch you everywhere

می­خوام تنها کسی باشم که هر جایی تو رو لمس و حس کنم
So deep inside your soul

در عمقِ روحت
I wanna make you feel a love

می­خوام که یه عشق رو احساس کنی
So real so deep so true

بسیار واقعی، بسیار عمیق، بسیار حقیقی
Your heart your soul and everywhere

قلبت، روحت و در هر جایی
I wanna touch you there

می­خوام اونجا لمست کنم

I wanna kiss you there

می­خوام اونجا ببوسمت

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Sarah connor، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 7 خرداد 1393

Evening sun is going down

خورشید غروب می­کنه

Out on the ocean

در آن سوی اقیانوس

Wind is blowing round and round

باد از هر سو می­ وزه

And this is your home

و این خانه ­ی شماست

It’s your home now

حالا این خانه مال شماست

***

Here’s the place we go to sleep

اینجا، همونجایی هست که ما به خواب می­ریم

And here is your garden

و اینجا باغ و بستان شماست

I’ve got one arm for each of you

من آغوشی گرم برای هر دوی شما مهیا کرده­ ام

One lullaby for two

یک لالائی برای دو عزیزم

***

Now it’s time to close your eyes

حالا وقتشه که چشماتونو ببندین

Dream and have no fear

به خواب برید و هیچ ترسی به خود راه ندین

The monster’s gone he’s on the run

دیگه لولویی در کار نیست و اون برای همیشه از اینجا رفته

And your mom is here

و مادرتون اینجاست

It’s your lullaby

این لالایی شماست

***

There will be joy and pain

اینجا، هم خوشی خواهد بود، هم درد و اندوه

You will find out it’s just the same

شما خواهید فهمید که اینجا همیشه، همه چیز یکسان است

This is your life that now begins

این زندگی شماست که حالا شروع شده

Here you belong my pair of twins

اینجا مال شماست، دوقلوهای من

***

Will you be patient with your mom?

آیا با مادرتون صبور هستید؟

Some day you’ll follow up the sun

روزی شماها به دنبال خورشید خواهید رفت

I’ll be forever by your side

من برای همیشه کنار شما خواهم بود

And you will hear from time to time

و شما در هر لحظه خواهید شنید

Your first lullaby

اولین لالایی­تون رو

***

There will be joy and pain

اینجا، هم خوشی خواهد بود، هم درد و اندوه

You will find out it’s just the same

شما خواهید فهمید که اینجا همیشه، همه چیز یکسان است

This is your life that now begins

این زندگی شماست که حالا شروع شده

Here you belong my pair of twins

اینجا مال شماست، دوقلوهای من

***

Will you be patient with your mom?

آیا با مادرتون صبور هستید؟

Some day you’ll follow up the sun

روزی شماها به دنبال خورشید خواهید رفت

I’ll be forever by your side

من برای همیشه کنار شما خواهم بود

And you will hear from time to time

و شما در هر لحظه خواهید شنید

Your first lullaby

اولین لالایی­تون رو

***

نوع مطلب : Sandra، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 5 خرداد 1393


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
 
   
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic