ترانه های لاتین
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM

Love delight, deep inside

شور عشق، عمق درونم

I’m sharing all my love with you

من همه ­ی عشقم رو با تو قسمت می­کنم

Oh, I know I can’t live without you girl

آه، دختر، می­دونم که بدون تو نمی­تونم زندگی کنم

I can’t live without you

بدون تو نمی­تونم زندگی کنم

Take me away

مرا ببر

Make me day

روزم رو بساز

Every time I see your face

هر زمان که صورتِ تو رو می­بینم

Oh, I know I can’t live without your love

آه، می­دونم که بدون عشق تو نمی­تونم زندگی کنم

That I can’t live without you

که نمی­تونم بدون تو زندگی کنم

There’s one life to live

یه راه برای زیستن وجود داره

And one heart to give

و یه قلب برای بخشیدن

Tell me that you need, body heat

به من بگو که به گرمای وجودم نیازمندی

Just turn out the lights

فقط چراغ­ها رو خاموش کن

***

You and me

تو و من

Dreams are free

تصورش بی ضرره

Just a woman and a man, babe

فقط یه زن و یه مرد، عزیزم

You and me

تو و من

Can’t you see

نمی­تونی ببینی

That I’m doing what I can, babe

که من هرکاری که بتونم انجام می­دم، عزیزم

You and me

تو و من

Ecstasy

خلسه

And I never want to lose you

و من هرگز نمی­خوام که تو رو از دست بدم

To the end of world

تا آخر دنیا

Oh, I’ll stay by your side

آه، من کنار تو خواهم ماند

You and me

تو و من

Oh, I feel

آه، حس می­کنم

Like the moon was made for lonely

همچون ماه که آفریده شده تا تنها باشه

You and me

تو و من

Oh, it’s real

آه، این حقیقت داره

You are the one and you’re the only

تو یگانه­ ای و تو یکتایی

You and me

تو و من

Memories

خاطرات

All the love that’s never ending

این عشق هیچگاه از بین نمی­ره

To the end of world

تا آخر دنیا

Oh, I’ll stay by your side

آه، من کنار تو خواهم ماند

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 27 اردیبهشت 1393

Here is your crown

این تاج پادشاهیت هست

And your seal and rings

و مُهر و حلقه­ هات

Here is your love

این عشقت هست

For all things

به همه­ ی این چیزا

***

 Here is your cart

این درشگتِ

Your cardboard and piss

مقوای ادرارت

Here is your love

این عشقت هست

For all things

به همه­ ی این چیزا

***

 May everyone live

ممکنه هر کسی زنده باشه

And may everyone die

و هر کسی بمیره

Hello, my love

سلام، عشقم

And my love, goodbye

و عشقم، خداحافظ

***

Here is your wine

این شرابتِ

And your drunken fall

و مستیت کم می­شه

Here is your love

این عشقت هست

Your love for it all

عشقت به همه­ ی این چیزا

***

Here is your sickness

این بیماریتِ

Your bed and your pan

تخت و پیاله­ ی تو

Here is your love

این عشقت هست

For the woman, the man

به زن، به مرد

***

May everyone live

ممکنه هر کسی زنده باشه

And may everyone die

و هر کسی بمیره

Hello, my love

سلام، عشقم

And my love, goodbye

و عشقم، خداحافظ

***

And here is the night

و این شب

The night has begun

شبی که شروع شده

And here is your death

و این مرگت

In the heart of your son

در قلبِ پسرت

***

And here is the dawn

و این سپیده ­دم

Until death do us part

تا مرگ که ما رو از هم جدا می­کنه

And here is your death

و این مرگت

In your daughter’s heart

در قلبِ دخترت

***

May everyone live

ممکنه هر کسی زنده باشه

And may everyone die

و هر کسی بمیره

Hello, my love

سلام، عشقم

And my love, goodbye

و عشقم، خداحافظ

***

And may everyone live

و ممکنه هر کسی زنده باشه

May everyone die

هر کسی بمیره

Hello, my love

سلام، عشقم

And my love, goodbye

و عشقم، خداحافظ

***

And here you are hurried

و این عجول بودنت

And here you are gone

و این راهی بودنت

And here is the love

و این عشق

That it’s all built upon

که همه­ ی اون­ها رو به تدریج بیشتر می­کنه

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Leonard cohen، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393

I've been missing you

من دلتنگت هستم
***
I've got the roses, I've got the wine

رزها رو دارم، شراب هم دارم
With a little luck she will be here on time

با یه کم خوش­ شانسی، اون می­تونه سروقت اینجا باشه
This is the place we used to go

این جایی هست که قبلاً عادت داشتیم بیاییم
With romantic music and the lights down low

با موسیقی رمانتیک و نور کم
And as you stand there amazed at the door

و همونجور که مات و مبهوت دم در ایستادی
And you're wondering what all this is for

و در شگفتی که آیا همه­ ی این­ها برای توست
It's just a simple thing from me to you

این فقط یه کار ساده هست از طرف من برای تو
The lady that I adore, 'cos there's something

خانمی که من عاشقشم، چون اینجا چیزی هست
That you should know, it's that

که تو باید بدونی، اون این هست که
***
I've been missing you, more than words can say

من دلتنگت هستم، بیشتر از اون چیزی که در کلام بگنجه
And that I've been thinking about it every day

و من هر روز بهش فکر می­کنم
And the time we had just dancing nice and slow

و اون زمانی که خیلی زیبا و آروم می­رقصیدیم
And I said now I've found you

و من بهت می­گفتم، الان که تو رو پیدا کردم
I'm never letting go

به هیچ وجه اجازه نمی­دم که بری
***
There is no reason to the things that we do

دلیلی برای کاری که انجام می­دیم نیست
You can break a heart with just a word or two

تو می­تونی قلبم رو با یکی دو کلمه بشکونی
And take a lifetime to apologise

و یه عمر زمان می­بره، که بتونی از دلم در بیاری
When the one you love's in front of your eyes

وقتی معشوقت، درست رو به روی چشم­هاته
And I will fall to my knees like a fool

و من مثل احمق­ها به زمین می­افتم
If it's the only way of getting through

اگه تنها راهی که می­شه موفق شد، همینه
You see if I think you are beautiful

با خودت فکر می­کنی که اگه از نظر من زیبایی
Someone else is going to feel it too

یکی دیگه هم همین احساس رو داره
So there's only one thing to do, tell you that

بنابراین فقط یه کار می­شه انجام داد، که بهت بگم
***
I've been missing you, more than words can say

من دلتنگت هستم، بیشتر از اون چیزی که در کلام بگنجه
And that I've been thinking about it every day

و من هر روز بهش فکر می­کنم

Well tonight's our night for dancing nice and slow

خوب امشب، شب ماست تا خیلی آروم و زیبا برقصیم
Because now I've found you, I'm never letting go

چون الان که تو رو پیدا کردم، به هیچ وجه اجازه نمی­دم که بری
No, now I've found you, I'm never letting go

نه، الان که تو رو پیدا کردم، به هیچ وجه اجازه نمی­دم که بری
***
I've been missing you, I've been missing you

من دلتنگت هستم، من دلتنگت هستم
I've been missing you, I've been missing you, darling

من دلتنگت هستم، من دلتنگت هستم، عزیزم

***

نوع مطلب : Chris de burgh، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393

Your heart is not open so I must go

قلب تو، راهی برای ورود نداره پس باید برم
The spell has been broken, I loved you so

طلسم شکسته شد، من خیلی عاشق تو بودم

Freedom comes when you learn to let go

آزادی زمانی میاد که تو رها کردن رو یاد بگیری
Creation comes when you learn to say no

خلاقیت زمانی میاد که تو یاد بگیری بگی نه

***
You were my lesson I had to learn

تو درسم بودی، درسی که باید یاد می­گرفتم
I was your fortress you had to burn

من سنگرت بودم، سنگری که باید آتیش می­زدی
Pain is a warning that something's wrong

درد یه هشداره تا بفهمی که یه چیزی ایراد داره
I pray to God that it won't be long

از خدا می­خوام که طولانی­تر از این نشه
Do yawanna go higher?

می­خوای بالاتر از این بری؟

***
There's nothing left to try

چیزی نمونده که امتحان نکرده باشیم
There's no place left to hide

مکانی نمونده که در اون پنهان نشده باشیم
There's no greater power

هیچ قدرتی بالاتر نیست از
Than the power of good-bye

قدرت خداحافظی

***
Your heart is not open so I must go

قلب تو، راهی برای ورود نداره پس باید برم
The spell has been broken, I loved you so

طلسم شکسته شد، من خیلی عاشق تو بودم

You were my lesson I had to learn

تو درسم بودی، درسی که باید یاد می­گرفتم
I was your fortress

من سنگرت بودم

***
There's nothing left to lose

دیگه چیزی برای از دست دادن نمونده
There's no more heart to bruise

دیگه قلبی باقی نمونده که کوبیده شه

There's no greater power

هیچ قدرتی بالاتر نیست از
Than the power of good-bye

قدرت خداحافظی
***
Learn to say good-bye

یاد بگیر که خداحافظی کنی
I yearn to say good-bye

آرزو می­کنم که خداحافظی کنم
***

There's nothing left to try

چیزی نمونده که امتحان نکرده باشیم
There's no more place left to hide

مکانی نمونده که در اون پنهان نشده باشیم
There's no greater power

هیچ قدرتی بالاتر نیست از
Than the power of good-bye

قدرت خداحافظی

***

There's nothing left to lose

دیگه چیزی برای از دست دادن نمونده
There's no more heart to bruise

دیگه قلبی باقی نمونده که کوبیده شه

There's no greater power

هیچ قدرتی بالاتر نیست از
Than the power of good-bye

قدرت خداحافظی
***

نوع مطلب : Madonna، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 15 اردیبهشت 1393

Hold me

منو در آغوش بگیر
Like the river Jordan

درست مثل رود اردن
And I will then say to thee

و اون وقت، من بهت می­گم
You are my friend

تو دوست من هستی

***
Carry me

مراقبم باش
Like you are my brother

درست مثل اینکه برادرمی
Love me like a mother

منو مثل یه مادر دوست داشته باش
Will you be there?

کنارم خواهی بود؟

***
Weary

درمانده­ ام
Tell me will you hold me?

بگو به من که منو در آغوشت می­گیری؟
When wrong, will you scold me?

وقتی که اشتباه کردم، منو سرزنش می­کنی؟
When lost will you find me?

وقتی گم شدم، منو پیدا می­کنی؟

***
But they told me

ولی اون­ها به من گفتن
A man should be faithful

یه مرد باید وفادار باشه
And walk when not able

و زمانیکه قادر به ادامه راه نیست
And fight till the end

و تا آخر بجنگه
But I'm only human

ولی من فقط یه انسانم

***
Everyone's taking control of me

همه منو تحت کنترل خودشون می­گیرن
Seems that the world's got a role for me

گویی دنیا به جای من تصمیم می­گیره
I'm so confused

خیلی گیج شدم
Will you show to me

میشه به من نشون بدی که
You'll be there for me?

پیش من خواهی موند؟
And care enough to bear me?

و اینقدر به من اهمیت می­دی که من رو تحمل کنی؟

***
Hold me

منو در آغوش بگیر
Lay your head lowly

سرت رو پایین بیار
Softly then boldly

آروم و جسورانه
Carry me there

منو به اونجا ببر

***
Lead me

منو راهنمایی کن
Love me and feed me

به من عشق بورز و سیرابم کن
Kiss me and free me

منو ببوس و رهایم کن

I will feel blessed

اون وقت من احساس خوشبختی خواهم کرد
***
Carry

منو ببر
Carry me boldly

منو جسورانه ببر
Lift me up slowly

آروم بلندم کن
Carry me there

من رو به اونجا ببر

***
Save me

نجاتم بده
Heal me and bathe me

منو شفا بده و شست و شو بده
Softly you say to me

آرام به من بگو
I will be there

که من اونجا خواهم بود

***
Lift me

بلندم کن

Lift me up slowly

آروم بلندم کن
Carry me boldly

منو جسورانه ببر
Show me you Care

بهم نشون بده که مراقبمی

***
Hold me

منو در آغوش بگیر
Lay your head lowly

سرت رو پایین بیار
Softly then boldly

آروم و جسورانه
Carry me there

منو به اونجا ببر

***
Need me

به من احتیاج داشته باش
Love me and feed me

به من عشق بورز و سیرابم کن
Kiss me and free me

منو ببوس و رهایم کن

I will feel blessed

اون وقت من احساس خوشبختی خواهم کرد
***ادامه مطلب


نوع مطلب : Michael jackson، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393

It’s been a hard day’s night, and I’ve been working like a dog

پایان یه روز سخت بود که مثل سگ کار کرده بودم

It’s been a hard day’s night, I should be sleeping like a log

در پایان یه روز سخت، باید مثل سگ بخوابم

But when I get home to you, I find the things that you do

اما وقتی میام خونه پیش تو، کارهایی رو که تو انجام دادی می­بینم

Will make me feel alright

اون­ها منو شاد و سرخوش می­کنند

***

You know I work all day

می­دونی که تمام روز رو کار می­کنم

To get you money to buy you things

تا برای تو پول دربیارم، تا برات چیزایی که می­خوای رو بخرم

And it’s worth it just to hear you say

و این می­ارزد به شنیدن اینکه تو بگی

“You’re gonna to give me everything”

«تو دوست داری همه چیز رو به من بدی»

So why on earth should I moan?

پس چی شده که من بخوام ناله و زاری کنم؟

Cause when I get you alone, you know I feel okay

چون وقتی که با تو تنها هستم، می­دونی که احساس خوبی دارم

***

When I’m home everything seems to be right

وقتی خونه هستم همه چیز رو به راه به نظرم می­رسه

When I’m home feeling you holding me tight, tight, yeah

وقتی که خونه هستم احساس می­کنم که منو سِفت در آغوش می­گیری، سِفت، آره

***

It’s been a hard day’s night, and I’ve been working like a dog

پایان یه روز سخت بود که مثل سگ کار کرده بودم

It’s been a hard day’s night, I should be sleeping like a log

در پایان یه روز سخت، باید مثل سگ بخوابم

But when I get home to you, I find the things that you do

اما وقتی میام خونه پیش تو، کارهایی رو که تو انجام دادی می­بینم

Will make me feel alright

اون­ها منو شاد و سرخوش می­کنند

***

So why on earth should I moan?

پس چی شده که من بخوام ناله و زاری کنم؟

Cause when I get you alone, you know I feel okay

چون وقتی که با تو تنها هستم، می­دونی که احساس خوبی دارم

***

When I’m home everything seems to be right

وقتی خونه هستم همه چیز رو به راه به نظرم می­رسه

When I’m home feeling you holding me tight, tight, yeah

وقتی که خونه هستم احساس می­کنم که منو سِفت در آغوش می­گیری، سِفت، آره

***

It’s been a hard day’s night, and I’ve been working like a dog

پایان یه روز سخت بود که مثل سگ کار کرده بودم

It’s been a hard day’s night, I should be sleeping like a log

در پایان یه روز سخت، باید مثل سگ بخوابم

But when I get home to you, I find the things that you do

اما وقتی میام خونه پیش تو، کارهایی رو که تو انجام دادی می­بینم

Will make me feel alright

اون­ها منو شاد و سرخوش می­کنند

***

You know I feel alright

می­دونی که احساس خوبی دارم

You know I feel alright

می­دونی که احساس خوبی دارم

***

نوع مطلب : The beatles، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 8 اردیبهشت 1393

Your breath is sweet

نفس­ ات شیرینه
Your eyes are like two jewels in the sky

چشمات شبیه دو گوهر در آسمونه
Your back is straight, your hair is smooth

بالا بلندی، موهات صافه
On the pillow where you lie

روی بالشی که سرت رو گذاشتی

***

But I don't sense affection

اما من مهر و محبتی رو احساس نمی­کنم
No gratitude or love

نه قدردانی، نه عشقی رو
Your loyalty is not to me

وفاداریت برای من نیست
But to the stars above

بلکه برای ستاره­ های بالای سَرِته

***

One more cup of coffee for the road

یه فنجون قهوه دیگه برای جاده
One more cup of coffee 'fore I go

یه فنجون قهوه دیگه پیش از رفتن من
To the valley below

به سوی پایین دره

***

Your daddy, he's an outlaw

پدرت یه قانون شکنه
And a wanderer by trade

و به خاطر تجارت در رفت و آمده
He'll teach you how to pick and choose

او به تو چیدن و انتخاب کردنو یاد می­ده
And how to throw the blade

و اینکه یه شمشیر رو چطور پرتاب کنی

***

He oversees his kingdom

او از قلمرو پادشاهیش مراقبت می­کنه
So no stranger does intrude

تا اینکه غریبه­ ای نفوذ نکنه
His voice, it trembles as he calls out

صداش می­لرزه، زمانی که تقاضای
For another plate of food

یه پشقاب غذای دیگه می­کنه

***

One more cup of coffee for the road

یه فنجون قهوه دیگه برای جاده
One more cup of coffee 'fore I go

یه فنجون قهوه دیگه پیش از رفتن من
To the valley below

به سوی پایین دره

***

Your sister sees the future

خواهرت آینده رو می­بینه
Like your mama and yourself

مثل خودت و مادرت
You've never learned to read or write

تو هرگز خوندن و نوشتن رو یاد نگرفتی
There's no books upon your shelf

در طاقچه­ ی تو هیچ کتابی نیست

***

And your pleasure knows no limits

و لذت­هات حدی رو نمی­شناسه
Your voice is like a meadowlark

صدات شبیه یه مرغ دریاییه
But your heart is like an ocean

اما قلبت مثل یه اقیانوسه
Mysterious and dark

اسرارآمیز و تاریک

***

One more cup of coffee for the road

یه فنجون قهوه دیگه برای جاده
One more cup of coffee 'fore I go

یه فنجون قهوه دیگه پیش از رفتن من
To the valley below

به سوی پایین دره

***

نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 5 اردیبهشت 1393


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
 
   
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic